Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har fortsatt öppet men kontaktas digitalt

2020-12-22 

Högskolan kommer att ha fortsatt öppet för anställda och studenter med Hig-kort, men alla supportfunktioner kontaktas digitalt eller via telefon.

Detta med anledning av de skärpta restriktionerna till följd av pandemin, som kommunicerades av regeringen fredagen den 18 december.

Fortsatt öppet för studenter och anställda med Hig-kort

Det här innebär fortsatt öppet för Högskolans studenter och anställda men, med starkare uppmaning om att använda digitala kontaktvägar med olika servicefunktioner; biblioteket, vaktmästeriet, it-support, repro och reception. Det innebär i praktiken att dörrarna till dessa funktioner stängs men, att det finns möjlighet att boka tid för att få hjälp eller med hjälp av ”ringklocka” för att påkalla personal.

Det här gäller under helgerna och som längst fram till 24 januari.

Receptionen stängd men växeln är öppen

Reception stänger för fysiska besök. Växelns öppettider, se länken nedan. Personal kommer att finnas på plats för att ta hand om eventuella behov som kan uppstå rörande nycklar eller passerkort. För dem som vistas på Högskolan finns kontaktvägar till växel och receptionspersonal uppsatt på dörren in till studentcentrum (hus 22).

Biblioteket har öppet men kontaktas digitalt

Biblioteket bibehåller sina öppettider (se länk nedan), men går över till i huvudsak digital bemanning. Service i lånedisken kommer att ges via Zoom. Vid behov kommer personal ut för att hjälpa till. Det är önskvärt att i första hand kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Studenter kan använda biblioteket för att bedriva studier men uppmanas så långt det är möjligt att arbeta hemifrån.

Vaktmästeriet kontaktas digitalt

Vaktmästeriet tar endast emot ärenden via digitala kontaktvägar såsom ticketsystemet WHD, e-post eller telefon. Endast planerat arbete utförs med undantag för ärenden av akut karaktär.

Repro tar endast emot arbete via digitala kanaler. Dörren till vaktmästeriet och Repro låses fram till och med den 24 januari. Ringklocka finns utanför dörren i de fall behov skulle uppstå.

Öppettider

Högskolans öppettider under jul och nyår


Tidigare publicerad artikel om vårterminen "Corona: Nätbaserad undervisning under första halvan av vårterminen 2021"

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)