Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årskrönika 2020

2021-01-12 

Det har varit ett speciellt år för alla. Även för Högskolan i Gävle präglades 2020 av coronapandemin och konsekvenserna av den. Men det har funnits ljusglimtar i Högskolans nyhetsflöde; som stort genomslag i medier, satsningar på strategiska forskningsområden och ny utbildnings- och forskningsstrategi.

Högskolan i Gävle. Foto: Anna Sällberg

Högskolan i Gävle. Foto: Anna Sällberg

Januari

Högskolans intranät utsett till ”bästa förbättrare”

En stark uppryckning av intranätet bär frukt när Högskolan i Gävle blir tilldelad pris då vårt intranät utsetts till ”bästa förbättrare” på Web Service Award-dagen.

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan berättar om när de deltog i projektet Bygga skola med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.

Jan Grannäs och Anneli Frelin, forskare inom didaktik. Bygga skola.

Jan Grannäs och Anneli Frelin, forskare inom didaktik. Foto: Anna Sällberg

Februari

Satsning på hälsa ökade Scanias produktion

”För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker att det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i”, säger Högskolans forskare Bengt Halling som under flera år studerat och implementerat human lean inom industrin.

Därför slutar så många unga mäklare

Många nyutbildade mäklare väljer att lämna yrket tidigt i karriären. ”Det är svårt att få balans mellan arbete och fritid och många unga får ingen bra hjälp in i yrket”, säger Mats Lövgren, lärare på Högskolans fastighetsmäklarprogram.

Mars

Alan Kabanshi får årets Skytteanska pris för sin framstående forskargärning

Många vetenskapliga tidskriftsartiklar på kort tid och ett stort forskarnätverk både nationellt och internationellt. Det är en del av Kungliga Skytteanska Samfundets motivering till att Alan Kabanshi tilldelas årets pris vid Högskolan i Gävle.

Alan Kabanshi är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG 2017. Arbetar vid Akademin för teknik och miljö. Forskar kring ventilation.

Alan Kabanshi. Foto: Britt Mattsson

Högskolan går över till distansundervisning

Från och med onsdag 18 mars sker all undervisning på distans vid Högskolan i Gävle. Syftet är att minska smittspridning av covid-19 och vi följer rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Högskolan är fortsatt öppen som arbetsplats och som lokal för enskilda studier.

Gävleforskare hedersprofessor vid högt rankat indiskt universitet

”Utmärkelsen från Amity University New Delhi öppnar upp för samarbeten och stärker Högskolans renommé”, säger Magnus Isaksson, professor i elektronik och vicerektor för strategisk utveckling och nybliven hedersprofessor.

April

Chefens stöd avgörande vid distansarbete

”Chefens stöd, med regelbunden återkoppling och engagemang i var och en, blir extra viktigt nu då många som jobbar på distans inte är vana att göra det”, säger Sofie Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.

Sofie Bjärntoft, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Sofie Bjärntoft. Foto: Anna Sällberg

Fortsatt starkt söktryck till Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är populärast bland landets högskolor när det gäller förstahandsval till utbildningar. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet.

Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårare att få jobb och diskrimineras ofta

Arbetsmarknaden är tuff för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och särskilt för kvinnor med psykisk problematik. Det visar studier som Tomas Boman vid Högskolan i Gävle har gjort inom handikappvetenskap.

Att lära i par ger sjuksköterskor tryggheten de behöver

”Att arbeta i par och få den tryggheten, då man som ny är som mest känslig och mest sårbar, kan avgöra om man blir kvar”, säger Ylva Pålsson, forskare vid Högskolan i Gävle.

Ylva Pålsson.

Ylva Pålsson. Foto: Anna Sällberg

Maj

Extra utbildningsplatser att söka vid Högskolan i Gävle

Coronapandemin har medfört att regeringen har skjutit till extra medel till utbildningsplatser på landets lärosäten. För Högskolan i Gävle har det resulterat i 61 nya platser på den ettåriga förberedande utbildningen Tekniskt basår. Nytt för hösten är också att utbildningen ges på distans.

Doktorand halverade energianvändningen hos världsledande företag

”Bumax har gjort en fantastisk förbättring och så roligt att se att det stöd och de metoder vi tar fram är till så bra nytta för företagen”, säger Ida Johansson, doktorand i energisystem vid Högskolan i Gävle.

Juni

Mäklarstudenter mest nöjda i Gävle

I Universums stora studentenkät 2020 sticker Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle ut som den attraktivaste utbildningen i sitt slag. "Det är ett fåtal utbildningar som uppvisar sådana siffror”, kommenterar Universum.

Höstterminen: Återgång till campus men med undantag

Högskolan i Gävle planerar att återgå till campusförlagd undervisning under höstterminen med vissa undantag. Det innebär att Högskolan under höstterminen kommer att bedriva undervisning såväl på campus som nätbaserat på distans.

 

Högskolans strategi till 2030 beslutad

Rektor har tagit beslut om Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi som ska gälla fram till år 2030.

Juli

Hon ger redskap till skolpersonal som jobbar med nyanlända

Barn som kommer till Sverige från andra länder och börjar i skolan här kan bära på trauman som skolpersonal behöver förhålla sig till i undervisningen. I projektet Enable har läraren Kia Kimhag utvecklat metoder som ger stöd till arabisktalande elever.

Leif Nahnfeldt, högskolepräst.

Leif Nahnfeldt, högskolepräst. Foto: Britt Mattsson

Allt mellan himmel och jord hamnar på hans bord

Han möter människor i livets ytterligheter. Högskoleprästen Leif Nahnfeldt är genuint intresserad av mötet med enskilda människor och hur han kan bidra med tankar kring existentiell och andlig hälsa. Dessutom är musik det som tänder hans inre låga.

Augusti

Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

”Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic”, forskare vid Högskolan i Gävle.

Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

”Det är väldigt få orörda skogar kvar och för att vi ska få ett motståndskraftigt samhälle i framtiden måste vi rädda de områden där den biologiska mångfalden är som värdefullast”, säger Nils Ryrholm. professor i biologi vid Högskolan i Gävle.

September

Student får pris för studie om kvinnors trygghet i Sätra

Fler lampor, fri sikt och mer folk i rörelse. Det är faktorer som kan öka tryggheten för kvinnor i bostadsområdet Sätra i Gävle, visar en studie som samhällsplanerarstudenten Linn Johansson nu vunnit ett pris för.

Linn Johansson och miljö i Sätra (montage). Foto: Privat

Linn Johansson och miljö i Sätra (montage). Foto: Privat

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper. ”De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta”, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Nu är de första civilingenjörsstudenterna på plats

För första gången har nu Högskolan i Gävle startat en femårig civilingenjörsutbildning, med den unika inriktningen lantmäteriteknik. I september välkomnades programmets studenter av Högskolans rektor Ylva Fältholm.

Oktober

Den andra världen lockar Sara Duppils att utforska spiritism

En lätt smekning i håret, en gestalt som visar sig eller ljud utan tydlig källa. Andar och den andra världen fascinerar och väcker både nyfikenhet och skepsis. Religionspsykologiläraren Sara Duppils har fördjupat sig i andra människors erfarenheter av känslan av att något eller någon finns närvarande i samma rum.

Sara Duppils, lärare i religionspsykologi. Han forskat om människors erfarenheter av "Den andra världen" och känslan av att något eller någon är närvarande i samma rum. Fotad 20200605.

Sara Duppils. Foto: Britt Mattsson

"När jag känner doften så kommer minnena tillbaka"

Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.

El, diesel eller hybrid? Ny räknemodell förenklar bilköp

El, diesel, bensin eller laddhybrid? För den som ska skaffa en ny bil idag är valet långt ifrån givet. En ny beräkningsmodell som forskare från Högskolan i Gävle har tagit fram ger översikt och kan göra valet enklare.

November

Stephan Barthel världens mest citerade forskare om gröna städer

Nyligen publicerades Clarivates årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare och den visar återigen att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, är en av de mest citerade forskarna i världen.

Stephan Barthel.

Stephan Barthel. Foto: Anna Sällberg

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

”I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin”, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Corona: Högskolan går över till nätbaserad undervisning

Undervisning ska bedrivas nätbaserat på distans och anställda ska fortsätta arbeta hemifrån så långt det är möjligt.

Våldet på arbetet ökar ofta där man skurit ner på personalen

När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning. Våldet sker oftast på arbetsplatser där kunder eller klienter är i behov av hjälp och stöd. ”Det här är ytterst en arbetsmiljöfråga”, säger Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle.

Ny teknik ska minska ohälsa bland vårdpersonal och underlätta för äldre

Intelligenta toaletter och duschar, surfplattor för kontakt med anhöriga och digitala lås. Det är exempel på ny teknik som kan användas inom äldreomsorgen för att avlasta undersköterskor och vårdbiträden samtidigt som det underlättar för brukarna. Andreas Örnehag, doktorand inom socialt arbete, undersöker möjligheterna med ny välfärdsteknik.

Andreas Örnehag. Personal.

Andreas Örnehag. Foto: Anna Sällberg

Självmord vanligare bland våldsutsatta män

Våld bland unga män är ett område som ofta kommer i skymundan. En ny studie från Högskolan i Gävle visar att unga våldsutsatta män löper stor risk att avlida av olika dödsorsaker samtidigt som de har en högre benägenhet att begå självmord.

December

"Coronastrategin var en strategi för en homogen befolkning"

”Migranterna hade en livsstil och ett sätt att leva som inte förväntades av den svenska strategin. Det ser ut som om de ansvariga helt missade detta i sina förberedelser”, säger Komalsingh Rambaree, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle. Exteriör. Campus.

Högskolan i Gävle. Foto: Anna Sällberg

Miljonregn över Högskolans forskning

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige beviljar drygt 12 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden till fyra forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)