Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barns rätt till likvärdig skola i fokus vid regionalt stormöte

2021-02-05 

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Det är temat för diskussion när det regionala utvecklingscentret RucX i dag bjuder in representanter från skolfältet till en digital konferens.

Barn i skolmiljö.

I dag arrangeras RucX Summit med ett 70-tal deltagare från regionen. Syftet är att låta bland annat politiker, rektorer och andra personer inom skolans värld diskutera utmaningar inom skolan.

Temat för dagens digitala konferens är ”Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer”.

Högskolans rektor Ylva Fältholm inledde dagen med att betona hur viktigt det är med ett bra samarbete mellan Högskolan i Gävle och skolfältet.

– Den här arenan är väldigt viktig för oss eftersom livslångt lärande är ett nyckelord i våra nya strategier. Vi jobbar nu på att få tillstånd för en ny forskarutbildning så att vi får utbilda egna doktorer inom utbildningsvetenskap. Det skulle ge oss möjlighet att stärka vår samverkan ännu mer regionalt och nationellt, vilket är jätteviktigt för kvaliteten och samverkansmöjligheter inom området, sa hon.

Ylva Fältholm, Luleå, December, 2020.

Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle. Foto: Tomas Bergman

Utifrån temat likvärdighet lyfte Ylva Fältholm fram vilka utmaningar hon ser.

– Det är ett viktigt begrepp och jag tänker att en intressant utmaning ur ett forskningsperspektiv är hur begreppet likvärdighet definieras. Det är också intressant hur praktiknära forskning kan påverka likvärdighetsarbetet i vardagen, samt hur digitaliseringen påverkar förutsättningarna för likvärdighet.

"Lyssna mer på våra rektorer"

Under förmiddagen föreläste Per Kornhall, doktor i systematisk botanik, författare och skoldebattör. Han har arbetat som gymnasielektor i biologi och kemi och har till exempel jobbat på Vasaskolan i Gävle.

– Alla barn har rätt till en likvärdig skola och det ställer krav på verksamheterna. Ingen som jobbar inom skolan vill medvetet ge någon en sämre utbildning, utan det är så inbyggt hos alla att ge barn en så bra utbildning som möjligt. Men det behövs gemensamma system för alla och där menar jag att verksamheter som RucX har stor betydelse, sa han.

Till exempel nämnde han att målinriktad ledning och mer samarbete kring undervisning är viktigt.

– Jag har jobbat med olika skolhuvudmän och den kanske viktigaste observationen jag gjort när det handlar om att utveckla skolan i dag är att vi behöver lyssna mer på våra rektorer. Rektorer borde ses mycket mer som en resurs för förvaltningarnas arbete och det behövs mer kollegialt lärande mellan rektorer.

Tomas Hartikainen, sektorchef Utbildning Gävle.

Tomas Hartikainen, sektorchef Utbildning Gävle.

Flera olika webbinarier anordnas utifrån olika teman och i det ena diskuterades praktiknära forskning, pågående ULF-projekt (utveckling, lärande och forskning) och vilken betydelse det har att forskare genomför studier i nära anknytning till skolans verksamheter.

– Inom Gävle kommun jobbar vi mycket med likvärdighetsfrågor och att motverka segregation. En rad olika projekt pågår inom ULF och där är syftet att man inom skolan ska kunna ha direkt nytta av forskningen, till exempel för att öka måluppfyllelsen, sa Tomas Hartikainen, sektorchef för Utbildning Gävle.

Läs mer om RucX.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)