Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Munskydd rekommenderas för studenter och anställda i vissa fall

2021-03-02 

Med anledning av de nya restriktionerna i Region Gävleborg rekommenderas besökare i biblioteket att ha munskydd. Anställda rekommenderas att ha munskydd vid nära kontakt med andra människor.

Region Gävleborg skriver på sin hemsida: ”Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Det kan till exempel handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd.”

Det här innebär att besökare i Högskolans bibliotek och i grupprum ska använda munskydd. Det är också viktigt att man respekterar begränsningar i antal personer i varje grupprum. I biblioteket är maxantalet i grupprummen fyra personer.

– Vi kommer att undersöka hur bokningsgraden ser ut för grupprummen och även göra viss ”okulär kontroll” – för att se om det finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder, säger Maria Strand, chef på Avdelningen för utbildningsstöd. Sedan inför vi en allmän rekommendation för alla som besöker biblioteket att använda munskydd.

Det kommer att finnas munskydd på biblioteket om man inte har med sig ett eget.

Munskydd även för anställda på campus

Anställda på Högskolan i Gävle uppmanas också att använda munskydd vid tillfällen då avstånd inte går att hålla. Sedan tidigare används munskydd av både lärare och studenter i samband med övningar, laborationer och situationer där avstånd är svårt att upprätthålla. Generellt ska fysiska möten på campus fortfarande undvikas.

– De som arbetar på plats på campus uppmanas att använda munskydd vid möten med andra, kollegor eller studenter, till exempel vid pausmöten eller andra möten, säger Maria Strand. Om man bara sitter ensam på sitt arbetsrum behöver man inte ha munskydd.

Region Gävleborg rekommenderar också att man använder munskydd vid resor till och från arbetet. Den som inte har med sig eget munskydd vid arbete på campus kan hämta via vaktmästeriet.

– Vi påminner också om att munskydd inte ersätter de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19. Fortsatt gäller att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien, undvika situationer med trängsel och bara umgås i en mindre krets.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)