Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans forskare inbjudna som talare vid Skolriksdagen

2021-04-20 

Den 26-27 april arrangerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) Skolriksdagen, en konferens för Sveriges skolors ledare, där utbildningsminister Anna Ekström är en av många deltagare.

Anneli Frelin, professor och Jan Grannäs, docent vid Högskolan i Gävle ska hålla i ett seminarium vid Skolriksdagen efter att ha blivit inbjudna av SKR.
- Det är väldigt roligt att vi får den här chansen, säger Anneli Frelin.

Anneli Frelin och Jan Grannäs

Anneli Frelin och Jan Grannäs. Foto: Högskolan i Gävle.

Jan Grannäs och Anneli Frelin är programansvariga för Morgondagens Lärmiljöer inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Utmanar traditionella lärmiljöer

Morgondagens Lärmiljöer lyfter ämnen inom vilka det inte bedrivits särskilt mycket forskning tidigare, exempelvis lyckade övergångar till innovativa lärmiljöer, inredning och möblering och lärande, kopplingen mellan lärmiljöer och hälsa, och hur akustik och belysning påverkar lärmiljön. Hur pandemin påverkar skolmiljöerna är en annan viktig frågeställning.

- Vi är vana idag att skolor och klassrum ser ut på ett visst sätt, med klassrum där bänkarna är i rader och där fönstren är till vänster så att ljuset faller in från rätt håll för högerhänta. Vi utmanar den bilden och vi måste fråga oss om klassrum alltid är bästa sättet att organisera undervisning på när framtidens förmågor kräver andra arbetssätt, säger Jan Grannäs.

Demografin stor utmaning

I seminariet på Skolriksdagen kommer Jan Grannäs och Anneli Frelin att diskutera hur utbildningslokaler behöver utformas för att möta framtidens behov, och vad som idag är känt kring hur lärmiljöer kan göra skillnad. Förvaltningschefen på Kungsbacka kommun kommer också att medverka och ska beskriva hur arbetsprocessen ser ut vid byggnationen av en ny skola.

- Det svenska utbildningsväsendet står för en stor utmaning när det gäller att möta demografins utveckling. 1000 svenska skolor behöver byggas eller byggas om de närmaste 15 åren. Det här ger en unik möjlighet att se över våra lärmiljöer vilket vårt forskningsområde Morgondagens Lärmiljöer också fokuserar på, säger Anneli Frelin.

Forskarna är just nu inne i en fas bestående av insamling och bearbetning av data.

- Vi kommer att avsluta några projekt under året och även publicera en del resultat löpande, säger Jan Grannäs.

Kontakt:

Anneli Frelin, anneli.frelin@hig.se
Anneli Frelins forskarpresentation
Jan Grannäs, jan.grannas@hig.se
Jan Grannäs forskarpresentation


Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-04-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)