Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prognos: Gävleborg klarar klimatmål till 2030

2021-05-11 

Gävleborg kommer att kunna nå målet att sänka de fossila utsläppen med 70 procent till år 2030, bedömer forskare på Högskolan i Gävle.
Prognosen kommer i samband med att regionens klimatprojekt Ratt-X avslutas med en konferens onsdag 12 maj.

- Prognoser är en sak, men det här sker inte av sig själv. Näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner behöver ta sitt ansvar och satsa på förnybara drivmedel och el för vi ska nå fram, säger Karl Hillman, docent i miljövetenskap på Högskolan i Gävle och projektledare för Ratt-X.

Karl Hillman

Karl Hillman, docent i miljövetenskap på Högskolan i Gävle och projektledare för Ratt-X.

Projektet har pågått i tre år med syftet är att stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter och bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030.

"Vi är på rätt väg"

Det har skett en hel del positivt under de tre år projektet pågått.

Elektrifieringen, det vill säga övergången till fordon som drivs med el, har fått fart och ökar. Reduktionsplikten, ett styrmedel som tvingar drivmedelsbolagen att blanda i mer och mer förnybara bränslen i diesel, får allt större effekt. Det gör att aktörerna i transportsektorn tjänar allt mer ekonomiskt på att gå över till mer miljövänliga drivmedel.

- Vi är på rätt väg, men vi är beroende av att många aktörer verkligen investerar i förnybart och elektrifiering. När det gäller personbilar kan man redan tjäna på att skaffa eldrivet, både vad gäller privatägt- och företagsleasing, mycket på grund av bonus-malus-systemet. Även för tunga transporter finns det politiska styrmedel i form av premier, säger Karl Hillman.

Minskad konsumtion enklast

Men det är en lång väg kvar för att länet ska bli helt fossilfritt.

- Vi måste öka produktion av förnybara drivmedel inom landet. Elen är en större fråga. Vi behöver mer lokal och regional elproduktion och en ökad infrastruktur för att transportera elen, och det gäller samhället i stort, inte bara elbilar, säger Karl Hillman.

Det finns ytterligare en viktig väg att gå för att minska utsläppen.

- Vi blir rikare hela tiden och det gör att vi får ökad konsumtion och fler transporter. Det allra billigaste och enklaste sättet att minska utsläppen är att minska antalet transporter, eller åtminstone dämpa ökningen, säger Karl Hillman.

Alla som är intresserade är välkomna att delta på Ratt-X digitala slutkonferens.
Program och Zoom-länk till konferensen finns på Ratt-X projektsida.

Kontakt

Kontakt

Karl Hillman, docent i miljövetenskap, 070-191 45 59
Anders Munck, pressansvarig på Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

FAKTA: RATT-X projektet

RATT-X syfte är att genom kunskapsutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter och bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle. Projektet har pågått i tre år.

Här kan du läsa mer om Ratt-X.

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)