Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Psykologilektor Sara Skoog Waller kan ta plats i Brynäs styrelse

2021-06-16 

Det är få som undgått uppståndelsen i samband med att Brynäs IF:s valberedning presenterade sina förslag till en ny styrelse. Sara Skoog Waller, lektor i psykologi vid Högskolan i Gävle, är kandidaten som väckt starka känslor bland Brynäs fans – hon har fått hatiska kommentarer riktade mot sig kopplat till hennes inriktning på jämställdhet men hon har också mötts av ett ännu större stöd.

Sara Skoog Waller. Foto: Alexander Lindström

Sara Skoog Waller. Foto: Alexander Lindström

Vem är personen som skapat så starka reaktioner bland fansen? Sara Skoog Waller har varit anställd vid Högskolan i Gävle sedan 2007 då hon började som amanuens, en form av lärarassistent i psykologi.

Året därpå blev hon universitetsadjunkt, även det inom psykologi och under 2009 fick hon anställning som doktorand vid Högskolan.

Undervisning har genomgående varit en stor del av Sara Skoog Wallers tjänst, men i dag ägnas den största delen av hennes arbetstid åt forskning i hennes nuvarande roll som universitetslektor i psykologi på Akademin för hälsa och arbetsliv.

– Jag har ett starkt engagemang för jämställdhet, våldsprevention och synliggörande av strukturer som bidrar till könsrelaterat våld. I min undervisning och forskning fokuserar jag bland annat på könsrelaterat våld, attitydförändring och på arbetssätt för våldsprevention.

Infödd Gävlebo med ett hjärta som klappar för föreningsliv

Sara Skoog Waller är född och uppvuxen i Gävle, hon har länge varit aktiv inom föreningslivet och har stor erfarenhet av styrelsearbete. Hon har bland annat varit ledamot respektive ordförande i Kvinnojouren Blåklockan och hon har även varit politiskt aktiv inom Gävle kommun och suttit i Socialnämnden.

– Mitt engagemang i föreningslivet har givit mig ett stort kontaktnät och inblick i olika samhällsaktörers arbete. Jag har lärt mig att samverkan ofta är avgörande för ett fungerande förändringsarbete när det gäller våld. Jag hoppas kunna bidra till samhällsnytta även genom min forskning och då kan det vara en fördel att den är samhällsnära.

När det kommer till hockey har Sara aldrig spelat själv, men som infödd Gävlebo säger hon att laget närmast hjärtat är Brynäs, något annat känns otänkbart.

Pågående förändringsarbete inom Brynäs IF

Inom Brynäs IF finns det ett pågående arbete för förändring inom olika områden, berättar Sara Skoog Waller. Brynäs har signalerat att en del i helheten är att arbeta med värdegrund och kultur. I dag behöver organisationer i regel bry sig om sociala frågor för att klara sig.

– Det är alltså inte något som jag själv eller valberedningen hittat på utan det finns ett redan pågående förändringsarbete. Styrelsens uppdrag är att arbeta med helheten. Det sportsliga är såklart viktigast men i valberedningens förslag syns det att en del i helheten är att arbeta kring jämställdhet och kultur. Det tror jag att jag kan bidra till, säger Sara Skoog Waller.

Våldsprevention och attitydförändring viktigt inom idrott

Just nu bedriver Sara Skoog Waller forskningsprojekt som bland annat handlar om våldsförebyggande arbete och attitydförändring. Kort sammanfattat handlar det om hur våldspreventivt arbete kan nå ut och hur drabbade lättare kan få hjälp. Inom projekten sker samverkan mellan en rad olika aktörer, exempelvis polis, socialtjänst, skola och förskola.

– Det är spännande att följa processerna och förhoppningsvis, kan forskningen göra skillnad på riktigt, säger Sara Skoog Waller.

Ofta betonas att det behövs ett universellt våldspreventivt arbete, som riktar sig till alla. Att nå ut, inte minst till barn och unga inom idrotten, är en viktig del. För att påverka kulturen inom en organisation krävs ofta långsiktigt arbete som genomsyrar alla delar av verksamheten.

I Brynäs fall berörs många fler än enbart herrlaget – damlaget, de många barn och unga som är aktiva i föreningen och alla andra delar av och kring organisationen.

– Några av anledningarna till att jag blev tillfrågad av Brynäs valberedning är att jag kan en del om psykologi, har en inriktning på jämställdhet och preventivt arbete och att jag har rätt stor erfarenhet av styrelsearbete, säger Sara.

På årsmötet den 22 juni ges besked om Sara får en plats i Brynäs styrelse.

Text: Stina Lilja

Fakta:

Namn: Sara Skoog Waller

Ålder: 38 år

Familj: Man och två barn, ett tredje på väg

Husdjur: Två hundar och en katt

Läs Sara Skoog Wallers forskarpresentation.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)