Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan flaggar 15 juli på tornedalingarnas dag

2021-07-15 

Tornedalingar är idag erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter. En tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv och är finsktalande och som kulturellt räknar sig som tornedaling.

Tornedalingarnas flagga

Högskolan hissar tornedalingarnas flagga 15 juli.

Flaggan är gul, vit och blå och dess namn oavsett språk är Meänflaku (som betyder vår flagga). Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna år 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan hissades för första gången 2006.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

År 2000 undertecknande Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. År 2009 beslutade riksdagen om den nationella minoritetslagstiftningen. I praktiken innebär det att offentliga myndigheter till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk. Ett sätt att göra det på är att flagga på de olika nationella minoriteternas dagar.

Fem erkända nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-07-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)