Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan hissar regnbågsflaggan

2021-08-12 

I samband med evenemanget Gävle Pride 12-15 augusti flaggar Högskolan i Gävle med regnbågsflaggan. Flaggning sker i enlighet med Högskolans flaggpolicy.

Regnbågsflagga, Gävle Pride. 20200820.

Foto: Anna Sällberg

Högskolan i Gävles kärnvärden är trovärdighet, kreativitet samt öppenhet.

– Kärnvärdet öppenhet definieras bland annat genom att Högskolan är välkomnande och inkluderande. Som en del i att vara ett öppet, inkluderande och välkomnande lärosäte så flaggar vi med regnbågsflaggan under Gävle Pride, säger Kajsa Svaleryd, samordnare för lika villkor på Högskolan.

Strävar efter en miljö fri från diskriminering

Gävle Pride anordnas av 23 ideella föreningar i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet för att uppmärksamma HBTQI-frågor och alla människors lika värde.

– Vi hissar flaggan för allas rätt till personlig frihet i ett demokratiskt samhälle. Högskolan strävar efter att ha en studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering. Alla medarbetare och studenter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-08-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)