Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Plan för arbete och undervisning på campus senare i höst

2021-09-03 

Rektor har beslutat om en återgång till campusbaserad undervisning med start i inledningen av läsperiod två från och med den 7 november. En successiv återgång till arbete på campus för anställda inleds den 1 oktober om inget annat meddelas från myndigheterna.

Rektor har tagit ett inriktningsbeslut gällande undervisningen under läsperiod 2 från den 7 november, som innebär att kurser och annan verksamhet kan genomföras på campus igen. Utbildningsmoment på campus ska genomföras så att råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om avstånd och andra åtgärder kan följas. Detta innebär att maximalt hälften av platserna i lokaler kan användas, något man behöver tänka på i planeringen.

Förstaårs programstudenter, examinationer och obligatoriska moment ska prioriteras när det planeras för undervisningstillfällen på campus. Beslutet gäller längst till och med 17 januari 2022, då vårterminen startar.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning av pandemiläget i regionen och haft kontakter med smittskyddsenheten i regionen och baserat på vad vi vet idag så kan vi nu börja förbereda för en återgång till campus för campusbaserade utbildningar, säger rektor Ylva Fältholm. Det känns bra att kunna komma med det här beskedet som jag tror är efterlängtat av både lärare och studenter.

Gradvis återgång till campus i oktober för anställda

Folkhälsomyndighetens rekommendation om arbete hemifrån upphör att gälla vid månadsskiftet september/oktober och därför kommer Högskolan nu att påbörja en gradvis återgång till arbete på campus för anställda.

– Det har funnits olika datum när det gäller rekommendationerna om arbete hemifrån, säger Maria Strand, avdelningschef på Avdelningen för utbildningsstöd och ordförande i Högskolans samordningsutskott för pandemifrågor. Regeringen har satt ett datum fram till 15 september för statligt anställda och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat arbete hemifrån fram till sista september. Nu finns inga nya datum om en förlängning och därför börjar vi nu planera för att anställda ska kunna börja arbeta på campus i oktober. Om inget nytt direktiv kommer.

Stora grupper studenter kan få nätbaserad undervisning

Om moment inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt på campus ska det ske nätbaserat. Till exempel gäller det om man har stora grupper av studenter i en kurs.

Salsskrivningar kommer att kunna genomföras på campus, med anpassningar. Det innebär bland annat färre skrivande per sal.

Interna konferenser kommer att kunna genomföras med start under läsperiod 2. Det gäller också för studentföreningar och studentkåren. Konferenser eller arrangemang med externa parter, till exempel arbetsmarknadsdagar kommer dock inte att genomföras på campus. Uthyrning av lokaler får inte heller ske under återstoden av det här året, med undantag för vaccineringen som sker genom Region Gävleborg.

Servicefunktioner öppnar igen på campus

Reception, Studentcentrum, IT-support och biblioteket startar upp igen med service på plats i större utsträckning från inledningen av oktober. Högskolans entréer kommer dock även fortsättningsvis att vara öppna endast för anställda och studenter med giltigt hig-kort, allt för att begränsa antalet personer i Högskolans lokaler.

Nya restriktioner kan komma snabbt från regering, Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborgs smittskyddsläkare vilket innebär att nya ställningstaganden kan behöva göras från Högskolans sida.

Tänk på att skydda dig själv och andra

Fortfarande gäller de allmänna förhållningsreglerna när det gäller att minska smittspridningen:

Skydda dig själv och andra genom att

  • stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symtom
  • håll avstånd
  • tvätta händerna


Ytterligare information till studenter finns i artikeln Undervisning på campus i november. Anställda vid Högskolan i Gävle hittar mer information på intranätet.

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)