Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskarna på slottet bjöd på intressanta samtal om vätgasens möjligheter

2021-09-22 

Vår region har alla möjligheter att satsa vidare och bli ledande inom vätgas. Det konstaterades i ett digitalt Forskarna på slottet som genomfördes under tisdagen.

Det var ett tag sedan sist, men på tisdagen var det åter igen dags för Forskarna på slottet. Temat för dagen var Vätgasens betydelse för samhällsomställningen. Ett mycket aktuellt tema för vår region, vilket inte minst syntes i deltagarantalet på runt 80 personer.
- Vätgas är ett relevant område för både forskning och samverkan, och det visar att vår forskning kring vätgas är relevant, sa Högskolans rektor Ylva Fältholm i inledningen till Forskarna på slottet.

Världen behöver ställa om för att snabbt sänka koldioxidutsläppen, och viktiga pusselbitar i omställningen är Grön vätgas och elektrifiering. Genom samverkan kan Mellansverige visa vägen i omställningen. Därför har industri, transportsektor, akademi och offentligt sektor under ledning av Region Gävleborg gått samman i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley och vill på så sätt ta ledningen i utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. Syftet är att bidra till en fossilfri industriproduktion, gröna transporter och stabila energisystem i hela regionen.

Samstämmig panel

Forskarna på slottet inleddes med en paneldiskussion med forskare från Högskolan i Gävle samt företrädare från olika industrier och transportföretag. Deltagare i panelen var: Mats W Lundberg, Sandvik, Peder Zandén Kjellén, Högskolan i Gävle, Karl Hillman, Högskolan i Gävle, Anders Lugnet, Ovako, Linda Astner, Gävle Hamn och Maria Brolin, Svea Vind Offshore

I panelen diskuterades frågor som vilken potential som finns för vätgas, vad behövs i vår region för att kunna satsa vidare och om vi kan göra något för att påskynda processen. Panelen var enig om att regionen med sin dominerande industri och tunga transporter har alla förutsättningar för att satsa vidare och bli ledande inom vätgas. Panelen var också överens om att det som kommer att vara avgörande för framtiden är att våga satsa, våga tänka nytt och att skapa samverkan över branscher och sektorer.
- Det räcker inte att enstaka företag vill satsa, sa Mats W Lundberg, Head of sustainability, på Sandvik. Regioner och kommuner måste också kliva fram och alla måste takta. Alla måste ta ett steg framåt.

Viktig roll för Högskolan

Efter den inledande diskussionen fördes parallella diskussioner med forskare från Högskolan i Gävle under tre olika teman: Vätgasens roll i energisystemet och samhället, Vätgas i industrin och Vätgas i transportsystemet.

Tisdagens seminarium med engagerade deltagare avslutades efter två timmar, men hade av diskussionerna att döma kunnat pågå betydligt längre. Det visar att vätgas är ett ämne med stor potential att utvecklas i vår region.

Högskolans rektor Ylva Fältholm avslutade med att betona att Högskolan i Gävle har en viktig roll i utvecklingen både med den forskning som sker inom området, och genom att bidra till den kompetensförsörjning som kommer att behövas.

Text: Catarina Carlsson

Mid Sweden Hydrogen Valley

I Mid Sweden Hydrogen Valley ingår, förutom Region Gävleborg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Vätgas Sverige, Högskolan i Gävle, Ovako, AB Sandvik Materials Technology, Outokumpu, Gävle hamn, AB Volvo, Mellansvenska handelskammaren, Inlandsbanan, Linde Gas, Vattenfall, Statkraft Hydrogen Sweden AB, NITIU, Svea Vind Offshore och Hitachi ABB Power Grids.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)