Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans förra rektor har avlidit

2021-11-19 

Högskolan i Gävles förra rektor Maj-Britt Johansson har avlidit. Hon var rektor under åren 2008 till 2017.

Maj-Britt Johansson

Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävles förra rektor har avlidit.

Maj-Britt Johansson var professor i skoglig marklära och var tidigare verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon var uppväxt i Hälsingland och gick på gymnasiet i Sandviken. Maj-Britt Johansson blev Högskolans fjärde rektor sedan starten 1977.

- Det är med stor sorg vi har tagit emot beskedet om Maj-Britt Johanssons bortgång, säger Högskolans nuvarande rektor Ylva Fältholm. Hon var en mycket engagerad och uppskattad rektor, som arbetade hårt för Högskolans bästa. Hennes tid präglades av stark tillväxt i antal utbildningar och studenter och vi fick rätt att börja examinera egna doktorer. Våra tankar går idag till hennes närmaste anhöriga.

Maj-Britt Johansson blev rektor 2008 och efter den inledande sexårsperioden förlängdes hennes uppdrag med ytterligare tre år. Hon slutade i juni 2017, samma år som Högskolan i Gävle firade sitt 40-årsjubileum.

Perioden 2008-2017 kännetecknades av en stark utveckling. Hållbarhetsarbetet var viktigt genom visionen En hållbar livsmiljö för människan. Kärnverksamheten omorganiserades från institutioner till akademier. Under hennes ledning fick Högskolan i Gävle rätten att bedriva egen forskarutbildning, 2010 inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Ett annat område som prioriterades var samverkan.

Högskolan växte under de här åren och det satsades mycket på studentrekrytering. När Maj-Britt slutade hade Högskolan ett av de starkaste söktrycken bland landets högskolor. En position som har vidmakthållits under senare år.

Maj-Britt Johansson blev 66 år.

Text: Tommy Löfgren
Foto: Stefan Estassy

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-11-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)