Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Undervisning och examination i huvudsak på campus

2022-01-12 

Lärosäten ska även i fortsättningen ha närundervisning som huvudinriktning för campusbaserade utbildningar, men digitala lösningar kan användas vid behov för att glesa ut i undervisningslokalerna. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida efter att de senaste rekommendationerna börjar gälla från den 12 januari.

Coronavirus

Utbildningsmoment som har specifika behov av att genomföras på lärosätet, liksom tentamina och examinationer, bör göras på plats på campus, säger Folkhälso­myndigheten vidare. Högskolor ska vidta lämpliga smittskyddsåtgärder vid in- och utpassering samt erbjuda möjlighet att hålla distans inne i lokalerna vid tentamina.

Högskolan bör ha flexibilitet när det gäller att möjliggöra genomförandet av praktiska moment och tentamina för studerande som inte kan delta på grund av symtom, till exempel genom att erbjuda ytterligare tillfällen för genomförande.

Folkhälsomyndigheten förtydligar att rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken, inte ska ses som ett hinder för studerande att ta sig till och från utbildningen.

Högskolan fullföljer planeringen

- Den senaste kommunikationen från myndigheterna från den 10 och 11 januari innebär att vi kan fullfölja det som vi har planerat under den pågående tentamensperioden och i inledningen av vårterminen, säger Maria Strand ordförande i samordningsutskottet för pandemiåtgärder vid Högskolan i Gävle. Som tidigare gäller att vi i huvudsak ska fortsätta med campusbaserad undervisning. Undervisning på distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Vi vill samtidigt att nybörjarstudenter prioriteras i planeringen av närundervisning, om det behövs, så att de ges möjlighet att få vara på campus.

- Vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att minska smittspridning och det kan se olika ut i olika delar av utbildningarna, säger Maria Strand. Det kan till exempel handla om munskydd, handsprit, rengöring, extra städ på kontaktytor och att öppna lokaler tidigare för att minska trängsel vid inpassering.

-Vi vet också att många studenter inte mår så bra i studiesituationen, särskilt under den pågående pandemin och de kan erbjudas stöd via våra legitimerade kuratorer.

Arbete hemifrån när arbetet så tillåter

Fortsatt gäller att anställda vid Högskolan kan arbeta hemifrån om verksamheten medger det och om kvalitén kan bibehållas. Högskolan fortsätter med aviserade öppettider. Den verksamhet som bedrivs på campus kräver också att anställda är på plats.

Folkhälsomyndigheten kommer att se över rekommendationerna varannan vecka, men de nu gällande åtgärderna förväntas pågå till mitten av februari. Då hoppas man att den nu ökande smittspridningen ska ha nått sin topp och börja minska igen.

Sammanfattning i punktform om vad som gäller just nu på Högskolan i Gävle:

  • Undervisning ska i huvudsak bedrivas på campus, men möjligheter till anpassning finns, särskilt om man har stora grupper.
  • Nybörjarstudenter ska prioriteras för att de ska kunna få en bra introduktion på campus.
  • Salsskrivningar ska genomföras på campus. Smittskyddsåtgärder vidtas.
  • Om det är möjligt, med hänsyn till verksamheten och kvalitetsaspekter, kan anställda arbeta hemifrån, efter dialog med närmaste chef.

Inga externa event eller allmänna sammankomster

Under läsperiod 3, från januari till och med mars, kommer Högskolans lokaler inte att vara bokningsbara för externa organisationer och allmänna sammankomster kommer inte att vara tillåtna.

Rektors inriktningsbeslut från den 14 december om i huvudsak campusundervisning under läsperiod 3, som inleds den 17 januari, gäller fortfarande. Förhoppningen är att Högskolan i Gävle ska kunna öppna upp ännu mer under den senare delen av februari.

De viktigaste uppmaningarna till alla i Sverige är att:

  • Vaccinera sig
  • Vara uppmärksam på symtom på covid-19
  • Stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.
Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)