Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Länets elbehov i framtiden tema för seminarium

2022-01-25 

I Sverige förväntas behovet av el vara dubbelt så stort om 20–30 år. Fortsatt digitalisering och klimatomställning kräver ökad tillgång till hållbar elkraft. Vad det betyder för Gävleborg tas upp på ett digitalt seminarium fredag 28 januari.

Elkraftledning

Den nya spelplanen gör att Sveriges elsystem behöver utvecklas och förnyas inom samtliga delar. Det handlar om såväl elproduktion och distribution som lagring och effektiv användning av elkraften.

Det här är inte bara en riksfråga. Minst lika mycket måste hanteras regionalt och lokalt nära företagen och människorna som bor och verkar i Gävleborg. Det handlar bland annat om ökat elbehov i modern och mer klimatvänlig industri, nya elintensiva företag och en transportsektor i förvandling.

Samverkan central för en hållbar framtid

Utmaningen är att kapaciteten i näten inte alltid räcker och att det är långa tillståndsprocesser för att bygga ut för ökad tillgång på el. Men möjligheterna finns där i form av teknikutveckling, energieffektivisering, vätgassystem och utbyggnad av förnybar elproduktion genom exempelvis vindkraft och solkraft.

– Genom samverkan mellan Högskolan, näringsliv och offentlig sektor kan vi skapa en hållbar framtid. Med ökad kunskap och helhetsperspektiv når vi framgång och accelererar omställningen till ett hållbart attraktivt samhälle, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Seminarium om hållbar och konkurrenskraftig elförsörjning i Gävleborg

Seminariet vänder sig främst till beslutsfattare eller tjänstepersoner inom näringsliv, kommun, regional myndighet eller annan branschaktör som arbetar med samhällsplanering och energifrågor.

Arrangörer är Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Det är tre aktörer i Arena elkraft Gävleborg, ett samverkansforum med fokus på elförsörjningens ökade betydelse för klimatomställning och utveckling i länet. Arenan samordnas av Region Gävleborg och samlar privata och offentliga aktörer från lokal till nationell nivå; elproducenter, eldistributörer, industri, näringsliv, akademi, kommuner och regionala myndigheter.

Seminariet är digitalt och äger rum fredag 28 januari, 11.00–15.30.

Anmäl dig till seminariet

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)