Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan återgår till normal verksamhet

2022-02-04 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att de flesta restriktioner ska avvecklas från den 9 februari och därmed kommer även Högskolan i Gävle att successivt återgå till normal verksamhet.

Coronavirus i närbild.

I december tog rektor ett inriktningsbeslut att undervisningen i huvudsak skulle bedrivas under vårterminen, för de utbildningar som var planerade så. Men på grund av ökad smittspridning under senare delen av december och i januari, kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Dessa innebar både ökade möjligheter till digital undervisning och att anställda på Högskolan uppmanades att arbeta hemifrån när det varit möjligt med hänsyn till verksamheten och kvalitetsaspekter.

Nu har statsministern meddelat att det är ”dags att öppna upp Sverige igen” och att lärosäten successivt ska återgå till campusundervisning och att arbetsgivaren ska planera för en återgång till arbetsplatsen för de anställda.

Kurser och program ska genomföras enligt aviserad form

För Högskolan innebär det här att program, kurser och examinationer ska genomföras med utgångspunkt i den distributionsform som aviserats. Det betyder att undervisning och examination ska genomföras som de ursprungligen är planerade. Detta gäller exempelvis examinationer i form av salsskrivning. Även ”innedagar” och examinationer som planerats som salsskrivning på distanskurser, ska kunna genomföras på campus.

–Det här är väldigt glädjande besked från myndigheterna, säger rektor Ylva Fältholm. Nu kan vi börja en successiv återgång till ”normal” verksamhet på Högskolan efter två år av pandemi. Samtidigt är det viktigt att påpeka att smittspridningen inte är över. Fortsatt gäller att man ska vaccinera sig och stanna hemma om man har sjukdomssymtom.

Senast den 28 mars ska återgången vara genomförd

En successiv återgång till undervisning på campus innebär att lärare och kursansvariga nu måste planera hur och när det ska kunna genomföras, om man under den senaste tiden har haft en ökad andel digital undervisning. Det är möjligt att återgå till campusundervisning redan nu, men av planeringsskäl kan det behöva dröja en tid. Senast den 28 mars, när läsperiod fyra inleds, ska undervisning bedrivas på det sätt som ursprungligen har aviserats för respektive program eller kurs.

–Nu kan vi sluta göra pandemirelaterade anpassningar när det gäller undervisningen, som har präglat verksamheten i inledningen av vårterminen, säger Ylva Fältholm.

Högskolan öppnar upp för allmänna möten och konferenser på campus

Från och med läsperiod fyra, med start 28 mars, kommer det även att vara möjligt att ha allmänna sammankomster och konferenser på campus, utan några restriktioner. Exempelvis Öppet hus för gymnasieskolor och även studenters arbetsmarknadsdagar.

–Vi hoppas förstås att det här innebär slutet på restriktioner, rekommendationer och förändrade arbetssätt kopplade till pandemin, säger Maria Strand, ordförande i samordningsutskottet för pandemirelaterade åtgärder på Högskolan i Gävle. Nu kan vi börja planera för ökad återgång till undervisning och arbete på campus. Vi ska också vara stolta och nöjda med allt utvecklingsarbete som har skett med digitala arbetssätt, lärdomar som vi kan dra nytta av även efter pandemin.

Anställda tillbaka senast 1 mars

För anställda på Högskolan gäller fortsatt att det är närmaste chef som planerar hur arbetet ska bedrivas på respektive avdelning och hur en återgång till arbete på ordinarie arbetsplatser ska ske. Från den 1 mars ska en återgång till ordinarie arbetsplats på campus vara genomförd.

Allmänna rekommendationer som fortfarande gäller:

  • vaccinera dig
  • stanna hemma om du har sjukdomssymtom
  • ovaccinerade ska fortsatt hålla avstånd och undvika trängsel inomhus.

Frågor?

Anställda kan ställa frågor till Högskolans samordningsutskott via mejl covid19@hig.se Studenter som har frågor vänder sig till sin lärare eller kursansvarig eller till studentsupport@hig.se

Mer information

Mer information från Folkhälsomyndigheten: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)