Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Etiskt dilemma när åldringar tvekar inför att stänga av hjärtstartare

Motionerande åldring

Foto: TT/Justem Johnsson/Scandinav

2022-02-14 

Endast var tionde person överlever ett hjärtstillestånd och därför försöker man identifiera dem med förhöjd risk för hjärtstillestånd och förse dem med en inopererad hjärtstartare eller implanterbar defibrillator (ICD). I Sverige lever nu drygt 13000 personer med en ICD.

- Jag har utrett och opererat ICD-patienter under många år, men slogs av hur lite vi vet om hur de äldre uppfattar behandlingen, säger Peter Magnusson, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.


Vid beslut om ICD vägs den förväntade livstiden in och hos svårt sjuka personer i livets slutskede kan det bli aktuellt att inaktivera ICD-dosan. Det finns omfattande forskning om ICD, men lite kring patientupplevelsen och det saknas kunskap hur det förhåller sig hos de allra äldsta.

Tillsammans med andra forskare vid Högskolan i Gävle genomfördes därför en kvalitativ studie av 20 personer mellan 80 och 89 år med ICD. Under intervjuerna kunde de äldre ge sin röst för en djupare förståelse.

Peter Magnusson

Peter Magnusson

- Jag var exalterad över att få veta vad de egentligen tyckte om behandlingen. Gav den trygghet eller kändes den onödig? I sjukhusmiljö blir det ju mestadels fokus på tekniska delar, berättar Peter Magnusson.

Njuter av livet

Deltagarna i studien återkom till att de njöt av livet och inte ville att det skulle ta slut, trots att de var medvetna om sin höga ålder. De såg sin ålderssvaghet som naturlig och tränade i den utsträckning de kunde. Ingen ångrade heller att de fick sin ICD, de kände tacksamhet och betraktade ICD:n som en följeslagare i det dagliga livet.

- En berättade att han fick ett ICD-tillslag när han spelade tennis, vilket skrämde hans medspelare. Då började han bowla istället och han såg inte ICD som ett hinder för sin aktiva livsstil, säger Peter som liknar ICD:n vid en ”äkta livförsäkring”.

Dosan med Janusansiktet

På frågan om de hade tänkt på döden svarade de flesta att de undvek att tänka på det och fokuserade på nuet, men några uttryckte oro över att ICD skulle kunna förlänga tiden innan döden och hindra en stillsam död.

- ICD kan bli som ett tveeggat svärd, ena sidan som en källa till oro för livet, och den andra som en källa till oro för döden.

Det fanns dock ett stort förtroende för ICD-behandlingen och den gav en känsla av att kunna slappna av, att inte behövda vara rädd för att något skulle hända. "När läkarna bestämde sig för ICD var det helt naturligt för mig, jag sa jag vill leva!"

Behövs mera kunskap inför slutet

Personerna i intervjun förmedlade livslust och ICD-behandlingen var en del i att bejaka livet och gav dem framtidstro. Samtidigt avslöjade samtalen en betydande okunskap om ICD och särskilt om möjligheten att inaktivera ICD:n i livets slutskede, som vissa såg som likvärdigt med dödshjälp eller till och med läkarassisterat självmord.

Intervjuerna blev för många första gången då de reflekterade över inaktivering av sin ICD, de hade innan endast vaga föreställningar om det: "Jag antar att du trycker på en knapp någonstans. Det är min fru som har koll på alla knappar.” I själva verket inaktiveras ICD:n genom att applicera en magnet över den eller en omprogrammering.

- ICD ger en trygghet och kan förlänga livet och det var uppenbart att även de allra äldsta uppskattar sin ICD.

- Men det behövs mera kunskap om vad en ICD är och om möjligheten att stänga av den när det oundvikliga slutet är nära, annars finns risk för etiska dilemman vid en avaktivering närmare livets slut. Det finns ett outtalat behov av mera kunskap såväl bland patienter som anhöriga, som hos vårdpersonalen, säger Peter Magnusson.


Forskargruppen välkomnar en helhetssyn på ICD behandling och att patienter, enskilt eller via organisationer, engageras i en förbättring av vården.

Text: Douglas Öhrbom


Vetenskaplig artikel

Fakta

  • Så här fungerar en inopererad hjärtstartare (defibrillator), ofta kallad ICD
  • ICD är en förkortning för "implantable cardioverter defibrillator"
  • En ICD dosa opereras in under huden strax nedanför nyckelbenet efter att en eller flera elektrodkablar placerats i hjärtat via ett blodkärl
  • ICD bryter en livshotande rytmrubbning med antingen pacemakerimpulser eller om det inte hjälper, en elektrisk chock
Kontakt

Peter Magnusson, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-508 94 07
e-post: Peter.Magnusson@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)