Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans kvalitetssäkringsarbete får godkänt med förbehåll

2022-02-23 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvalitetssäkringsarbetet på Sveriges lärosäten.

Totalt innefattar granskningen sex bedömningsområden och totalt 19 underordnade bedömningsgrunder.

Idag offentliggjordes resultatet av UKÄ:s granskning av Högskolan i Gävles kvalitetssäkringsarbete och Högskolan fick det samlade omdömet godkänt med förbehåll.

Campus

Högskolan i Gävle får godkänt med förbehåll i Universitetskanslersämbetets granskning.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och landets lärosäten ska gemensamt se till att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet.

Sedan 2017 pågår en UKÄ-granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, som innefattar sex bedömningsområden som tillsammans innehåller 19 underordnade bedömningsgrunder. Idag publicerades resultatet av granskningen av Högskolan i Gävle, och Högskolan fick det samlande omdömet godkänt med förbehåll.

- UKÄ:s granskning ger en mycket värdefull hjälp för att fortsätta utveckla kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan. Vi arbetar ständigt med att utveckla kvalitetssystemet och vårt kvalitetssäkringsarbete, granskningen visar på behovet av ett fortsatt utvecklingsarbete, säger Gunilla Mårtensson, vicerektor för kvalitet och hållbarhet på Högskolan i Gävle.

12 av 19 bedömningsgrunder uppfyllda

Av de sex bedömningsområdena får tre bedömningen tillfredställande av UKÄ, och tre inte tillfredställande. Av de 19 bedömningsgrunderna får 12 omdömet uppfylld medan sju får omdömet inte uppfylld.

De bedömningsområden som bedöms som tillfredställande är Förutsättningar, Student- och doktorandperspektiv och Arbetsliv och samverkan. Inom bedömningsområdena ingår att Högskolan säkrar att lärarna har relevant kompetens, att studenter och doktorander ges förutsättningar att genomföra sin utbildning inom planerad studietid, och har inflytande över sin utbildning. Men även att utbildningarna säkerhetsställer studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Två år att åtgärda brister

De bedömningsområden som inte uppfyllt bedömningsgrunderna är kvalitetssäkringsarbetet kring styrning och utformning, genomförande och resultat, och systematiskt arbete kring jämställdhet.

- Vi har alltså delar vi behöver förbättra, bland annat behöver vi göra det tydligare vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som olika roller och organ har i kvalitetssäkringsarbetet. Vi behöver också inkludera studenternas studiemiljö i kvalitetssystemet, och förbättra kommunikationen av resultat från kvalitetssäkringsarbete till relevanta målgrupper internt och externt, säger Gunilla Mårtensson.

Högskolans har nu två år på sig att åtgärda de bedömningsområden som bedömts som inte tillfredsställande.

- Jag vill passa på att tacka alla som har hjälp till vid lärosätesgranskningen, som bidragit med texter till självvärderingen och fördjupningsmaterial och inte minst deltagit i intervjuer där ni delat era erfarenheter, säger Gunilla Mårtensson.

Kontakt

Anders Munck, pressansvarig på Högskolan i Gävle,
070-794 65 23, anders.munck@hig.se
Gunilla Mårtensson, vicerektor på Högskolan i Gävle,
026-62 82 94, gunilla.martensson@hig.se

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)