Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny kommunikationspolicy antagen vid Högskolan

2022-02-25 

Högskolan i Gävles kommunikationspolicy är ett styr­dokument som visar riktningen för den planerade kommunika­tion som skapas vid lärosätet. Den innehåller även riktlinjer, förhållningssätt och ansvarsfördelning av Högskolans kommunikation.

Fyra personer i möte.

Liksom andra lärosäten verkar Högskolan i Gävle i en kontext med flera utmaningar: konkurrensen om studenter, medarbetare och forskningsmedel ökar. Samtidigt strävar Högskolan efter att vara första­hands­valet för såväl studenter som medarbetare och samarbetspartners.

– För att möta dessa utmaningar krävs sam­ordnade kommunikationsinsatser. En upp­daterad kommunikationspolicy är ett led i detta arbete, säger Stina Lilja, kommunikationsstrateg och projektledare för arbetet.

– Systematiskt kommunikationsarbete krävs inte bara för att våra verksamhetsmål och strategier ska uppnås, det behövs även för att lyfta den forskning som bedrivs hos oss. Forskningen ska så klart komma samhället till nytta.

Policyn vilar på Högskolans verksamhetsidé, vision och kärnvärden samt utbildnings- och forsknings­strategi 2021–2030. Kommunikationspolicyn kommer att revideras senast år 2030 då nuvarande strategi löper ut. Policyn är ett styrdokument som beslutas av rektor.

I kommunikationspolicyn nämns bland annat medarbetares och studenters rätt och möjlighet att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, rätten till åsiktsfrihet och rättigheten att lämna uppgifter till media.

Kommunikationspolicy Pdf, 231 kB.

Publicerad av: Stina Lilja Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)