Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny forskning sparar stora värden hos stålindustrin

2022-03-21 

I ett nära samarbete med Sandvik, SSAB, Ovako och ABB, tas nu nästa steg när det gäller förebyggande underhåll. - Det är stora värden i maskiner och råvaror som kan sparas, säger projektledaren Niclas Björsell vid Högskolan i Gävle.

Stålarbetare

Foto: Anders Wiklund/TT


Traditionellt underhållsarbete bygger i mycket på principer från industrins barndom med en stor andel manuellt arbete och schemalagda underhållsinsatser. Forskarna vid Högskolan i Gävle har nu under flera år studerat industrins maskiner och kunnat skapa algoritmer som direkt kan användas på befintlig maskinpark.

Niclas Björsell

Niclas Björsell

- Vi kan nu i realtid upptäcka om maskinen inte uppför sig som den borde göra, signaler som annars inte uppfattas. Det handlar om stora värden både ekonomiskt och miljömässigt då råvaror förstörs när produktionen stannar, säger Niclas Björsell.

I processindustrin, precis som i pappersindustrin, tillverkas produkter i en långsiktig process och stoppar det någonstans i kedjan så stoppas också hela kedjan och det även fast vissa maskiner fungerar bra.

- Det som är unikt är att vi tittar på hela kedjan och den forskning vi bedriver är sådan som industrin ganska direkt kan använda. Vi samarbetar också med Jernkontoret, den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation, säger Niclas Björsell.

Forskare ska föra över kunskapen ute på industrin

Muhammad Hassan, forskare på Högskolan, har i flera år arbetat nära industrin och nu ska han anpassa algoritmerna så att de fungerar anläggningarnas befintliga styr- och övervakningssystem.

Muhammad Hassan

Muhammad Hassan

 

- Det jag ska göra är att anpassa vårt system så att det direkt kommunicerar med en operatör. Allt handlar om snabbhet, annars går maskinen sönder eller leveransen kommer inte att hålla den kvalitet du önskar, säger Muhammad Hassan.

 

Stora kostnader för underhåll

Stålindustins behov av att arbeta strategiskt inom underhåll har ökat till följd av en allt snabbare förändringstakt i företagens omvärld. Beräkningar av Jernkontoret visar att kostnaderna för underhåll - eller bristande underhåll - nu ligger runt 13-14 procent av stålets saluvärde.

Lars Qvarnström

Lars Qvarnström


- Att få den här möjligheten att samarbeta med Högskolan och få se var deras utveckling ligger är väldigt intressant för oss och något vi ser i en framtid skulle kunna spara stora värden, säger Lars Qvarnström, utvecklingsingenjör/automation SMT Sandvik.Text: Douglas Öhrbom

Kontakt

Niclas Björsell, professor i elektronik och forskare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 87 95, 076-855 57 88
E-post: niclas.bjorsell@hig.se

Muhammad Hassan, doktorand vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-890 18 19
E-post: muhammad.hassan@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)