Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kriminologer: Risk att skjutningarna gör oss blinda

2022-04-19 

I boken "Det svenska tillståndet", undersöker 20 forskare våldsutvecklingen i Sverige. - Det dödliga skjutvapen­våldet har ökat och sprider rädsla i samhället, men samtidigt är färre unga män våldsbrottslingar och det dödliga våldet lägre än på 1980- och 90-talet, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och en av bokens redaktörer.

Amir Rostami. Foto: Institutet för framtidsstudier

Amir Rostami. Foto: Institutet för framtidsstudier

I flera länder ses Sverige som ett avskräckande exempel, och ”det svenska tillståndet” har blivit ett begrepp för att beskriva en mycket negativ utveckling. Amir Rostami och Jerzy Sarnecki, kriminologer vid Högskolan i Gävle, är redaktörer för en ny antologi som den 19 april presenteras för riksdagshuset och där 20 forskare från olika vetenskapliga områden sökt svaret på hur det egentligen ser ut med ”det svenska tillståndet”.

Unga män mindre våldsamma

Fokus är det dödliga skjutvapenvåldet som enligt forskarna tar all uppmärksamhet, och på så sätt överskuggar det faktum att övriga våldsbrott inte ökar och i många fall till och med minskar, samtidigt som det kan dölja andra viktiga brottsproblem som den kriminella ekonomin.

- Förenklad kan man beskriva beskriva tillståndet som färre men värre. Vi har problem med en grupp aktiva i gängmiljön som utövar det dödliga skjutvapenvåldet och driver på det dödliga våldet, säger Amir Rostami.

Ekonomiska brott finansierar gängen

Något som Amir Rostami, med sin medförfattare, ägnat speciell uppmärksamhet och som under radarn ökat kraftigt är den organiserade ekonomiska brottsligheten.

Tillsammans kan de båda forskarna visa hur den ekonomiska brottsligheten går hand i hand med annan organiserad brottslighet och att samarbeten mellan flera kriminella individer blivit allt vanligare.

- Bedrägerier beräknas generera drygt två miljarder kronor i brottsvinster per år, vilket är lika mycket som den totala vinsten från narkotika­handeln i första led, brottsvinster som gängen kan återinvestera i t.ex. narkotika.

– Ekonomisk brottslighet som bedrägeribrott, bidragsbrott och dödligt skjutvapenvåld är del av samma ekosystem. Vi menar därför att vi behöver ställa den kriminella ekonomin i brottsbekämpningens centrum genom att kraftigt stärka kontroll- och specialistmyndigheterna på området. Den kriminella ekonomin gör att den organiserade brottsligheten blir ännu mer systemhotande, säger Amir Rostami.

Våldtäkterna har inte ökat

Trots att statistiken visar att det registreras fler våldtäkter i Sverige än i andra länder och att dessa kraftigt har ökat de senaste 20 åren, menar docenten i kriminologi och forskningsrådet vid Brå Stina Holmberg att närmare analyser visar att vi sannolikt har en likartad nivå av våldtäkter som jämförbara länder.

Skillnaden mot andra länder beror på att vi både definierar och räknar dessa brott annorlunda. Omfattningen av grova sexuella brott med inslag av hot eller våld har inte ökat i någon större utsträckning.


- Och slutligen, rättsväsendets insatser kommer inte att få full effekt om de inte sker parallellt med tidiga och långsiktiga sociala interventioner. I synnerhet riktade mot riskfamiljer och med en bred utbyggnad av barn- och ungdomspsykiatrin.


- För att vända detta och bryta rekryteringen till gängen måste beslutsfattarna utgå från det mest grundläggande, att utbildning och arbete är de viktigaste inträdes­biljetterna till det demokratiska svenska samhället, säger Amir Rostami.


Text: Douglas Öhrbom

Sammanfattning av "det svenska tillståndet"

  • Totalt har våldet i det svenska samhället inte ökat under de senaste decennierna
  • Även om våldet inte ökat generellt är skadorna det orsakar mycket allvarliga och medför stort lidande för offren och stora kostnader för samhället
  • Dödligt våld inom nära relationer har minskat något under de senaste decennierna
  • Utvecklingen i Sverige följer i stort utvecklingen i jämförbara länder
    Undantaget är det senaste decenniets kraftiga ökning av skjutvapenvåld i kriminella kretsar
  • Trots sin begränsning till i stort sett vissa speciella miljöer, påverkar skjutvapenvåldet samhället genom att skapa otrygghet och minskad tillit
  • Den organiserade brottsligheten har ökat de senaste decennierna för både våldsbrott och ekonomisk brottlighet
  • Trots att statistiken visar att det registreras fler våldtäkter i Sverige än i andra länder och att dessa kraftigt har ökat, visar närmare analyser att vi sannolikt har en likartad nivå av våldtäkter som jämförbara länder
Kontakt

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 08-402 12 00
E-post: Amir.Rostami@hig.se

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle
E-post: jerzy.sarnecki@hig.se

Mer om det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete vid Högskolan i Gävle

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)