Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Geografisk information: Kvinnliga ledare vill se fler tjejer i branschen

2022-04-21 

Kuhelee Chandel doktorand i datavetenskap och samhällsbyggnad har genomfört en intervjustudie med internationellt ledande kvinnliga profiler inom det geospatiala området för att främja inkludering och mångfald.
– Det finns ett glastak, för att få en förändring behöver vi ha fler kvinnor i ledarposition och öka medvetenheten hos kvinnor och flickor.

Bild på Kuhelee Chandel

Kuhelee Chandel Foto: Privat

Kvinnor är underrepresenterade

Det geospatiala området är geografi och kartritningar med mätningar för att tydliggöra en position i tre dimensioner, mätningarna används för digitala kartor. Geospatiala mätningar används inom GIS och GPS, inom samhällsplanering bland annat.

Kvinnor och män har länge samarbetat som kartografer, men rapporterar att de uppler sina ansträngningar som obemärkta. Det saknas ofta deltagande av kvinnor i många av de vetenskapliga-, tekniska-, ingenjörs- och, matematiska yrket (STEM), där det geospatiala området är inräknat.

Bara 28% av arbetskraften utgörs av kvinnor, de har länge varit underrepresenterade i en mängd olika STEM-yrken runt om i världen.

För att främja kvinnor i arbetslivet och akademiskt inom det geospatiala skapades projektet Spatial Data Innovation (SDI). Där intervjuer med ledande kvinnor inom området frågats ut om jämställdhet mellan könen.
– Vi vill definierad problemen som finns inom vårt område för att lättare se vad vi kan göra för att uppnå jämlikhet, säger Kuhelee Chandel.

Det saknas mentorer för tjejer

De utfrågade säger att kvinnor i allmänhet är underrepresenterade inom det geospatiala området. De flesta känner också att det finns ett bestämt glastak. En intervjuperson säger att det märkbart bättre i Sverige, där det finns många kvinnor i framträdande positioner. Men i den internationellt tekniska kommittén är kvinnor underrepresenterade och särskilt i ledarroller.

Många av de intervjuade antyder att det saknar mentorer för tjejer och kvinnor. Att det saknas kunskaper på grundskolenivå. Internationellt har yrket även setts som ett mansyrke utan representation av kvinnor på arbetsplatsen, kvinnor i ledande positioner och stora löneskillnader mellan könen.

– Det finns en tro att män är mer "tekniskt överlägsna” och bättre lämpade, säger Kuhelee Chandel. - Det finns en del att jobba med för att skapa ett intresse och och öka andelen kvinnor inom detta område internationellt och nationellt.

Det är inte bara bristen på intresse för kvinnor och geospatiala jobb som är problemet utan den allmänna arbetsplatsen internationellt tampas med obalans i arbetslivet och orättvisor, som bidrar till klassiska stereotyper och utbildningsskillnader.

– Ökad medvetenhet, att kvinnor är lika kapabla som män - när kvinnor ges rätt uppmuntran och möjligheter, det är ett av de mest effektiva sätten att minska de befintliga könsskillnaderna, säger Kuhelee Chandel.

Fakta om projektet

Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport är en aktivitet inom projektet Spatial Data Innovation (SDI) finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, och Region Gävleborg.

Rapporten "Gender parity in the geospatical workspace"

Kontakt

Kuhelee Chandel

Doktorand i geospatial informationsvetenskap

E-post: kuhelee.chandel@hig.se
Telefon: 026-64 89 43

Publicerad av: Nathalie Davey Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)