Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Därför väljer lärare att stanna inom yrket

2022-05-16 

Att många lärare tidigt byter yrkesbana spär på lärarbristen i Sverige. En ny studie visar att arbetshälsan är den viktigaste faktorn för att få lärare att stanna inom yrket.

– Detta visar hur viktigt det är att skolledningarna tar arbetsmiljöarbetet på allvar, säger Gunnar Bergström, professor inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

forskarna

Gunnar Bergström, Högskolan i Gävle, Lydia Kwak, Karolinska Institutet och Jeffrey Casely-Hayford, Karolinska Institutet.

Bristen på lärare är stor i Sverige och uppskattningar visar att det kan komma att saknas över 10 000 behöriga lärare år 2031. Det beror både på att det utbildas för få och att många väljer att sluta efter bara några år inom yrket. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle har undersökt varför vissa väljer att fortsätta som lärare.

– Det har varit väldigt stort fokus på de negativa aspekterna och vad det är som får lärare att lämna yrket. Vi vill i stället lyfta friskfaktorer, det vill säga vad det är som gör att man stannar kvar, säger Jeffrey Casely-Hayford, doktorand IMM, Karolinska Institutet var studierna genomförts.

Över 5900 svar

Förbättras det forskarna kallar kvarvaro så kan man åtgärda både den nutida och framtida lärarbristen, menar Jeffrey Casely-Hayford. En av orsakerna till lärarbristen är att många som påbörjar en lärarutbildning inte går klart eller slutar de fem första åren inom yrket.

– Man kan likna det vid en hink med ett hål i botten. Det är smartare att laga hålet än att bara fylla på mer vatten. Det är den ingången vi har i vår forskning kring lärarbristen, säger Jeffrey Casely-Hayford.

I studien svarade 5903 lärare i grundskolan på en enkät med frågor om deras hälsa och situation på jobbet. Den främsta orsaken till att deltagarna ville stanna i yrket var deras upplevda hälsotillstånd, alltså hur de mådde på jobbet.

­­­­– Lärare som tycker att de har en god arbetshälsa är villiga att stanna kvar i yrket. Vi tolkar det som ett tecken på att det är viktigt att jobba med en hälsofrämjande arbetsmiljö. Det vi också kunnat se i en annan studie var att en hög andel av dem som lämnat läraryrket kan tänka sig att återvända om arbetsmiljön förbättras, säger Jeffrey Casely-Hayford.

"Skolledningarna måste ta arbetshälsan på allvar"

Andra viktiga faktorer var att lärarna kunde få kollegialt stöd, men även möjligheten att styra över och organisera sin egen undervisning, och att de känner att de har ett visst inflytande på sin arbetsplats. Forskarna noterar dessutom att lärarnas arbetsmiljö ändrats över tid och att yrket blivit mer och mer styrt av ansvar för dokumentation. Det här gör att lärarna känner att de spenderar mindre tid inom kärnuppdraget: undervisningen.

– Skolledningarna måste ta arbetshälsan på allvar. Det är oerhört viktigt för att lärarna ska få ett hållbart arbetsliv och för att de ska stanna kvar inom yrket, säger Lydia Kwak, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Frågor om lön togs inte upp i enkäten som ligger till grund för studien.

– Högre lön kan bidra till att lärarna känner sig mer uppskattade, men inte motverka sjukskrivningar, säger Jeffrey Casely-Hayford.

FAKTA OM STUDIEN

Enkätsvaren inom den aktuella studien kommer från 25 olika kommuner och samlades in under 2004-2011 på kommunala skolor. Forskningen utförs av Högskolan i Gävle och Karolinska institutet och finansieras av Forte.

Forskarna bakom studien: Jeffrey Casely-Hayford, doktorand vid Karolinska Institutet (IMM),Lydia Kwak, docent vid Karolinska Institutet, (IMM), Christina Björklund, docent vid Karolinska Institutet(IMM), Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. Per Lindqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet i Kalmar.

LÄNK TILL STUDIEN

Kontakt

Jeffrey Casely-Hayford, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 08-524 871 26, jeffrey.caselyhayford@ki.se

Lydia Kwak, docent i hälsopromotion med fokus på arbetsplatser, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 08-524 833 23, lydia.kwak@ki.se

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, 073-622 58 60, gunnar.bergstrom@hig.se

Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle, 070-794 65 23, anders.munck@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)