Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kriserna öppnar ett fönster för lokala livsmedel

2022-05-30 

Pandemin och nu kriget i Ukraina, har visat hur sårbara de globala försörjningskedjorna för våra livsmedel är.

- Det har öppnat ett fönster som vi måste utnyttja för att skala upp vår lokala livsmedelsproduktion, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Bildkollage: Pandemin / Ukraina


Dagens globala livsmedelssystem kräver stora resurser och klarar inte av att leverera hållbara livsmedel. De orsakar avskogning, vattenbrist, markförstöring och höga utsläpp av växthusgaser. Pandemin och kriget i Ukraina, har också visat hur sårbara de globala försörjningskedjorna för våra livsmedel är.

Per Hilletofth

Per Hilletofth

- Vi behöver säkerställa försörjningen av en starkt växande befolkning, samtidigt som det är nödvändigt att miljöbelastningen minskar i hela livsmedelskedjan, och svaret är att vår lokala produktion måste öka säger Per Hilletofth.

Kunskapsbrist om lokala livsmedelskedjor

- Konsumenter behöver ökad kunskap om det lokala jordbrukets villkor och kostnader för att producenterna ska få en realistisk inkomst, samt erkännande och uppskattning för sina produkter.

Han menar att lokala livsmedelskedjor spelar en nyckelroll i de livsmedelssystem som håller på att växa fram, då de kopplar stad och landsbygd samman och stärker samhällets sociala sammanhållning.

- Det finns nu en ökande efterfrågan på lokalt producerade livsmedel, med engagerade kunder. Livsmedelssystemen behöver förändras i grunden och potentialen för att öka den inhemska livsmedelsproduktioner har aldrig varit högre, säger Per Hilletofth.

Kampradstiftelsen ger 4.8 miljoner till forskning

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 4.800.000 kronor till forskning om hur vi skall kunna öka den lokala produktionen av livsmedel.

Fokus för forskarna blir att belysa nyttan av lokala livsmedelskedjor och nyckelintressenters roller och samarbeten inom dessa kedjor. Samt vilka drivkrafter, hinder och möjligheter som finns för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor.

Målet är ett ramverk över faktorer som påverkar etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor. Ett ramverk som ska kunna tillämpas för att stödja entreprenörer i etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor och på så sätt leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Läs mer om projektet Greener


Text: Douglas Öhrbom
Foto Per Hilletofth: Ove Wall

Om Familjen Kamprads stiftelse
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Kontakt

Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 0704-97 88 26
E-post: per.hilletofth@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)