Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppet brev från rektorer:
Frige Ahmadreza Djalali

2022-06-29 

Rektorerna vid landets lärosäten, inklusive Ylva Fältholm på Högskolan i Gävle, har ännu en gång formulerat ett öppet brev till stöd för svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som är dödsdömd och fängslad i Iran. Uttalandet har publicerats i Svenska Dagbladet och kommer också att skickas till FN, EU, andra politiska instanser och organisationer.

Rektorer för svenska lärosäten:
Iran måste släppa Ahmadreza Djalali fri

Den svensk-iranske läkaren och forskaren i katastrofmedicin, Ahmadreza Djalali, greps i Iran i april 2016. Året efter dömdes han till döden, anklagad för bland annat spioneri, efter en rättegång som inte på långa vägar uppfyller anständiga krav på rättssäkerhet. Iran har hotat att verkställa domen flera gånger och den mentala och fysiska press som Ahmadreza Djalali utsatts för under de senaste drygt sex åren är svår att föreställa sig. Rapporter från Evin-fängelset, där han förvaras, vittnar om att han mår mycket dåligt och är i stort behov av omedelbar och adekvat medicinsk behandling.

Vi, rektorer från Sveriges universitet och högskolor, är djupt engagerade i Ahmadreza Djalalis fall. Det faktum att han greps, fängslades och efter en process, utan tillstymmelse till en rättvis behandling, dömdes till döden är ett veritabelt angrepp inte bara mot honom och hans familj – utan också en oacceptabel attack mot akademisk frihet, mänskliga rättigheter och bortom all rimlig rättssäkerhet. Ahmadreza Djalali har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt forskning, kunskapsutveckling och kunskapsdelning. När han greps var han i Iran för att föreläsa om sitt forskningsområde – katastrofmedicin. Han stoppades alltså när han var i färd att ägna sig åt en av de centrala uppgifterna för oss som är aktiva inom akademin: att undervisa och dela med sig av de kunskaper som förvärvats under år av studier och forskning.

Att fängsla och döma någon till döden på uppenbart felaktiga grunder är ett horribelt, inhumant och cyniskt sätt att behandla en medmänniska oavsett utbildningsbakgrund, social ställning eller nationalitet. Det måste fördömas i alla lägen. I Ahmadreza Djalalis fall tillkommer dessutom en dimension. Att hota och tysta en forskare är att hota och tysta kunskapsutveckling, vetenskapliga framsteg och – inte minst – möjligheten att sprida kunskapen vidare till det omgivande samhället.

Det är därför den orättfärdiga behandlingen av Ahmadreza Djalali blir extra avskyvärd.

Som rektorer för svenska universitet och högskolor ingår det i vår uppgift att slå vakt om den akademiska friheten. Det är vår plikt att reagera och agera när vi ser hur regimer slår direkt mot själva de akademiska grundprinciperna. För oss är det självklart att kräva Ahmadreza Djalalis omedelbara frisläppande.

För att detta krav verkligen ska leda till konkret resultat måste hela omvärlden samfällt skicka tydliga signaler till den iranska regimen. Vi riktar oss till akademiska kollegor, till relevanta internationella och mellanstatliga organisationer; till länder, parlament och regeringar som står för värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och akademisk frihet; och till alla andra aktörer som är engagerade i rättvisefrågor och internationell solidaritet med följande uppmaningar:

  • Använd alla tillgängliga kanaler för att kommunicera direkt med iranska makthavare om fallet Ahmadreza Djalali
  • Använd alla till buds stående medel för att öka trycket på Iran att respektera mänskliga rättigheter och rättssäkerhet

Det är dags att det globala samhället, det demokratiska samfundet och den samlade akademin säger ifrån och bestämt tar avstånd från Irans upprepande och flagranta brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Om vi gör det gemensamt, kraftfullt och tydligt kommer det att ge resultat.

Det är hög tid att släppa Ahmadreza Djalali fri.

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet högskola
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Sara Arrhenius, rektor Kungl. Konsthögskolan
Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet
Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola
Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
Anders Fällström, rektor Mittuniversitet
Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
Lena Gumaelius, vik rektor Mälardalens universitet
Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet
Martin Hellström, rektor Högskolan Väst
Stephen Hwang, Högskolan i Halmstad
Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Roger Klinth, rektor Marie Cederschiöld högskola
Maria Knutson Wedel, rektor Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Lantz, rektor Konstfack
Agneta Marell, rektor Jönköping University
Pekka Mellergård, rektor Enskilda Högskolan Stockholm
Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde
Per Nilsson, rektor Gymnastik- och idrottshögskolan
Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad
Erik Renström, rektor Lunds universitet
Johan Schnürer, rektor Örebro universitet
Johan Sterte, rektor Karlstad universitet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås
Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola
Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet

Scholars at Risk
Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)