Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur mår man som timanställd? Stort forskningsprojekt på Högskolan i Gävle

2022-07-04 

Hur påverkar det människor att tvingas jaga timmarna och hur mår man efter att ha slutat arbeta som timanställd? Under sex år ska forskarna inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle undersöka villkoren för timanställda i Sverige idag.

Två händer som håller i varandra

Forskarna i Gävle följer, under sex år, 700 timanställda för att bland annat få svar på hur deras arbetsmiljö och hälsa Foto: TT

Man som tittar in i kameran - David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Forskarna i Gävle följer, under sex år, 700 timanställda för att bland annat få svar på hur deras arbetsmiljö och hälsa ser ut men också hur timvikarier på arbetsplatsen påverkar dem med fast anställning. Cirka 15 procent av arbetstagarna i Sverige har tillfälliga
anställningar och inom den kommunala äldrevården är var femte timanställd enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR. I många kommuner är siffrorna dock avsevärt högre och i flera ökade antalet timanställda inom äldreomsorgen under pandemin. – Äldreomsorgen har stort behov av personal och använder sig ofta av korta anställningar och vikarier, men är de timanställdas arbetsmiljö tillräckligt bra? frågar sig David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Frågor som forskarna ställer är till exempel:
• Hur vanligt är det att timvikarier inte tjänar tillräckligt för
att klara sin ekonomi?
• Känner sig timvikarier som en del av arbetsgruppen?
• Ser den fysiska belastningen i arbetet lika ut för timvikarier
som tillsvidareanställda? Hur förmedlas kunskapen om
hygienrutiner till den här gruppen, får de skyddskläder och
möjlighet att byta sina arbetskläder mellan passen?
• Kan det vara så att man behandlas olika som timvikarie
beroende på var man är född?

Man som tittar in i kameran Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Svårt få ersättning vid sjukdom

Timanställda saknar ofta rätt till sjukersättning, om personen är sjuk får denna därför inte ersättning, vilket kan påverka om den anställde går till jobbet trots sjukdom. – Vi har frågat dem om de gick till jobbet fast de var sjuka, hur många dagar de eventuellt jobbat trots sjukdom och
varför de i sådant fall gick till jobbet, säger Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Registren forskarna har tillgång till ger dem också möjligheten att följa de timanställda även efter de sex åren för att se vad som händer då de kanske slutat som timanställda.
– Vi kommer att kunna se om jobb med osäkra anställningar leder till sämre arbetsmiljö och hälsa, testa vad det är som fungerar, men också se vad som upplevs positivt i
arbetet, säger Sven Svensson. – Eftersom vi arbetar så nära företagen och kommunerna kan de direkt med hjälp av vår forskning utveckla verksamheterna
så att det blir bättre för arbetsmiljön och för de anställda, säger David Hallman. 

Fakta

Det sex år långa forskningsprogrammet finansieras av Forte och leds av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Data på organisationsnivå samlas in hos de ingående företagen och kommunerna. Det sker genom omfattande enkäter, med frågor om bland annat fysisk belastning, jämställdhet och om osäkerheten i anställningen. Detta gör det enklare för forskarna att jämföra de olika anställningarna med varandra,

Förutom David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, och Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, kommer även andra forskare att analysera fler aspekter av anställningarna i studien.

Kontakt

David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-626 64 13
E-post: David.Hallman@hig.se

Forskarpresentation David Hallman

Sven Svensson, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-279 22 06
E-post: Sven.svensson@hig.se

Forskarpresentation Sven Svensson

Den här artikel är hämtad ifrån Leve!

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)