Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De ger ut handbok mot mobbning

2022-08-15 

Strategin fick mobbningen att minska med 40 procent i Gävle.
Nu finns kunskapen om Gävlemodellen samlad i en ny bok.
– Alla kommuner och skolor jobbar med att motverka mobbning, men Gävlemodellen fungerar bevisligen och bygger på forskning, säger Silvia Edling, professor i didaktik och en av bokens författare.

författarna

Överst fr. v: Guadalupe Francia och Silvia Edling, nedan fr. v: Pelle Matton och Bo-Erik Simonsson.

Peter Gill

Peter Gill

Gävlemodellen utvecklades med målet att få bukt med kränkningar, trakasserier, diskriminering, och i förlängningen mobbning i skolorna i Gävle kommun. Modellen består av flera olika insatser som fungerar enligt forskning och som kan skräddarsys efter varje skolas behov. Nu finns kunskaper om Gävlemodellen samlad i boken Motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan.

– Alla de svenska skolorna jobbar med de här frågorna, men inte alltid med en medvetenhet om hur man gör. Med Gävlemodellen så utgår vi ifrån en metodik som fungerar enligt forskning. En nyckel är också att all personal och alla elever måste delta. Uthållighet är också viktigt, och utvecklingen är inte linjär, det gäller att jobba systematiskt och inte ge sig, säger Pelle Matton, tidigare anställd på Brottsförebyggarna i Gävle och en av bokens författare.

"Systematisk arbete är grunden"

Tanken är att den nyligen utgivna boken ska fungera som en handbok för lärare, rektorer och andra som jobbar på skolor och med utbildningsfrågor. Boken skrevs av Silvia Edling, Guadalupe Francia, Peter Gill (Högskolan i Gävle), samt Pelle Matton (Brottsförebyggarna i Gävle) och Bo-Erik Simonsson (Utbildning Gävle).

– Boken ger läsaren en historisk översikt om mobbningsbegreppets uppkomst, knyter frågor om mobbning till lärarprofession och styrdokument och vecklar ut resultat från stora studier om hur mobbning kan förstås och motverka. En viktig del i boken är även två kapitel om Gävlemodellen. där strategin och enkäterna som genomförs två gånger per år beskrivs i detalj. Förståelse för vad mobbning handlar om och hur det kan motverkas liksom kontinuerligt och systematiskt arbete är grunden för att Gävlemodellen ska fungera, säger Silvia Edling, professor i didaktik och en av författarna.

Insatserna behöver anpassas efter målgruppen, framhåller Pelle Matton:

– Det finns inget facit. Insatserna ser självklart olika ut för en andra klass i grundskolan jämfört med en klass i årskurs tre på gymnasiet. Boken ger ett stöd i form av exempel på framgångsfaktorer och styrdokument, men det konkreta arbetet måste personalen på skolorna stå för, säger han.

Tydlig effekt mot mobbning

Sedan 2016 har alla skolor i Gävle kommun anslutit sig till Gävlemodellen, som har haft tydlig effekt mot mobbning i kommunen. Hösten 2020 hade skolorna i Gävle 40 procent lägre andel mobbade jämfört med hela landet. Sedan dess har mobbningen i riket ökat något, medan skolorna i Gävle ligger kvar på en relativt låg nivå. Gävle kommun och Högskolan i Gävle vann dessutom årets pris i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) tävling European Crime Prevention Award (ECPA), för framgångarna med Gävlemodellen.

– Man måste avsätta resurser för att metoden ska fungera. Men det blir ändå en vinst för samhället, Framför allt på det mänskliga planet då vi får färre mobbade, men även ekonomiskt. Beräkningar visar att Gävle kommun har sparat två miljoner kronor per år tack vare modellen. Elever som hamnar i utanförskap på grund av mobbning kan till exempel få problem med att fullfölja sin utbildning och därmed drabbas av arbetslöshet senare i livet, säger Pelle Matton.

Systematiken i arbetet har varit en framgångsfaktor, och ett årshjul med återkommande aktiviteter ger struktur och underlättar planeringsarbetet på skolorna, framhåller Bo-Erik Simonsson på Utbildning Gävle.

– Den feedback kring kartläggningsarbetet som skolledare och personal lämnat under åren är också viktig. De förändringar som genomförts utifrån återkopplingen från skolorna har förbättrat kvaliteten på kartläggningarna och är en starkt bidragande orsak till att Gävlemodellen fungerar så bra, säger Bo-Erik Simonsson.

Boksläpp av boken ”Motverka mobbning
och kränkande behandling”

Välkommen på boksläpp av boken ”Motverka mobbning
och kränkande behandling” 22 augusti i Krusenstjernasalen kl 13-15.

Anmäl dig senast 17 augusti via den här sidan.

Kontakt

Silvia Edling, professor i didaktik, 076-858 77 47, silvia.edling@hig.se
Forskarpresentation Sivlia Edling

Guadalupe Francia, professor i pedagogik, 026-64 82 60, guadalupe.francia@hig.se
Forskarpresentation Guadalupe Francia

Pelle Matton, tidigare anställd vid Brottsförebyggarna i Gävle, 072-445 24 42

Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare Utbildning Gävle, 026-17 89 36

Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle, 070-794 65 23

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)