Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mångfaldsbarometern 2022:
Så är svenskarnas attityder till mångfald

2022-08-29 

Inställningen till mångfald skiljer sig kraftigt åt mellan de politiska blocken, enligt enkät­under­sökningen Mångfaldsbarometern.

Andelen positiva till mångfald för det liberala/ socialistiska/miljö blocket (C, S, V och MP) är 71 procent, medan siffran bland de konservativa/liberala (SD, M, KD och L) är 28 procent.

Mångfald

Foto: Henrik Isaksson/TT

 • Liberala väljare, tillsammans med Miljöpartiets och Vänsterpartiets är mest positiva till mångfald
  Om man tittar närmare på attityderna till mångfald i olika väljargrupper så framgår det att samtliga väljare från MP är positiva, följt av C och L, med 95 respektive 79 procent.
 • 74 procent av svenskarna tycker att Sverige berikas kulturellt av människor med utländsk bakgrund
  Det är en tydlig uppåtgående trend sedan 2016 då 59 procent tyckte att invandring var bra för svensk kultur. Det finns även fortfarande ett tydligt krav (sedan 2005) från en majoritet på 82 procent att utrikesfödda ska anpassa sig till svenska vanor och traditioner. Det är en tydlig skillnad mellan väljare från L, C, MP, S, och V som ser fördelarna med mångkultur, jämfört med väljare från SD, M och KD som är mer för en monokultur, där människor med utländsk bakgrund skall anpassa sig,
 • Bara invandrare som sköter sig ska få chansen att bli svenska medborgare
  Nästan fyra av tio, 36 procent, tycker att det är för lätt att få svenskt medborgarskap jämfört med tre av tio, 28 procent, som tyckte det 2006. De flesta uppger dock att de har svårt att ta ställning i frågan. En majoritet, 61 procent, instämmer med att bara de som sköter sig, skaffar sig ett jobb och inte överutnyttjar socialförsäkringssystemen borde få bli svenska medborgare.
 • Kristendomen är nu den religion, efter islam, som flest anser kolliderar med mänskliga rättigheter
  Av de 55 procent som tycker att det finns religioner som kolliderar med mänskliga rättigheter pekar 99 procent ut islam, men en växande andel, nu 35 procent, anser också kristendom svår att förena med mänskliga rättigheter.

  En majoritet av svenskarna (60 procent) tycker att muslimer ska skiljas från islamister i medierapporteringen.
 • Orsakerna till kriminalitet i utanförskapsområden delar de politiska blocken – men det handlar inte om polisbrist
  Att det skulle vara fattigdom och arbetslöshet, det vill säga socioekonomiska aspekter som är orsaken till kriminalitet, får stöd av närmare åtta av tio svenskar (79%). Här är väljare från L, C, MP, S och V överrepresenterade.

  67 procent, anser att det skulle finnas inlärningsproblem hos vissa som gör att kriminalitet uppstår i utanförskapsområden. Här är väljare från SD, M och KD överrepresenterade.

  Den orsak som får lägst stöd, 40 procent, är bristen på poliser.
 • Klar trend om att mångfald är bra för svensk ekonomi
  Sex av tio tycker detta, till skillnad på 2016 då det var fyra av tio. Fler anser att utländsk arbetskraft behövs för vården och för att höja landets kompetensnivå. På den egna arbetsplatsen, uppger 76 procent, att man har goda erfarenheter från människor med utländsk bakgrund.

  Det är framför allt fler män i medelåldern och de med lägre utbildningar som fått goda erfarenheter jämfört med 2020.

Mångfaldsbarometern 2022 Pdf, 1 MB.

Högskolan i Gävle vill med den återkommande Mångfaldsbarometern bidra till diskussionen om mångfald i det svenska samhället. Kännedomen om svenska folkets attityder är viktig eftersom de kan få en stor påverkan på det framtida samhällsklimatet.

Mångfaldsbarometern har funnits sedan 2005 och bygger på en enkätundersökning av ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen som är folkbokförd i Sverige. Denna gång baseras resultatet på 1108 slumpmässigt utvalda individer.

Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Andreas Ö. Cetrez, docent vid Uppsala universitet, är ansvariga för Mångfaldsbarometern.

Kontakt

Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-717 19 07
E-post: Fereshteh.Ahmadi@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)