Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sara Skoog Waller prisad av Frimurarorden

2022-09-06 

Sara Skoog Waller, universitetslektor i psykologi på Högskolan i Gävle, fick under Frimurarlogen Gevalias 150-årsjubileum den 1 september ett stipendium för sin forskning om utanförskap bland våldsutsatta kvinnor och deras barn. Forskningen uppmärksammades av Högskolan i Gävle tidigare i år under internationella kvinnodagen.

Rafael Bengtson som överlämnar stipendiet på 50 000 kronor till Sara Skoog Waller

Rafael Bengtson som överlämnar stipendiet på 50 000 kronor till Sara Skoog Waller Foto: Bengt-Olov Horn

Uppmuntra forskningen

Forskningsstipendiet på 50 000 kronor tilldelades Sara Skoog Waller för att uppmuntra fortsatt forskning som synliggör våldsutsatta kvinnors och barns situation. Tidigare i år skrev Sara Skoog Waller rapporten ”Utan mig är du helt ensam – kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns våld och eftervåld” som mött stor uppmärksamhet.

Stipendiet delades ut av Frimurarlogens ordförande Rafael Bengtsson, som nämnde att är det viktigt att uppmärksamma forskning om våld i nära relationer för en organisation som Frimurarna med enbart manliga medlemmar som verkar för samhällsförbättring.

Under stipendieutdelningen berättade Sara Skoog Waller om sin forskning och att våld i nära relationer är ett globalt problem där våldet till större del utövas av män mot kvinnor. Våldet eskalerar ofta i samband med en separation och kan fortsätta under många år.

Fortsatt forskning om eftervåld

I rapporten belyser Sara Skoog Waller kvinnornas och barnens utsatthet i vad hon kallar eftervåldet. Hon beskriver att kvinnor och barn görs ensamma i farliga livssituationer när vännerna tystnar, myndigheter inte agerar och när förövarens våld omformuleras som konflikter mellan två jämbördiga parter.

Den 1 oktober påbörjar Sara även en forskartjänst på halvtid på Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, där hon tillsammans med kollegor kommer fortsätta forskningen om eftervåld, i ett samarbete mellan NCK och Högskolan i Gävle.

Kontakt

Sara Skoog Waller Universitetslektor, filosofie doktor i psykologi

E-post: sara.wallerskoog@hig.se
Telefon: 026-64 88 57

Forskarpresentation Sara Skoog Waller

Högskolans artikel från Internationella kvinnodagen om rapporten

Rapporten Utan mig är du helt ensam öppnas i Diva-portalen

Publicerad av: Nathalie Davey Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)