Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan i Gävle får forskar­examens­tillstånd i utbildnings­vetenskap

2022-09-08 

Det var hurrarop och applåder när akademichef Camilla Niss tillkännagav att Högskolan i Gävle nu har fått tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävle

Beslutet fattades av Universitetskanslersämbetet på tisdagen och tillkännagavs internt på ett akademimöte på Akademin för utbildning och ekonomi på onsdagen.

Under de senaste 10-15 åren har planer och tankar funnits på att verka för ett eget forskarexamenstillstånd inom utbildningsområdet och under de senaste två-tre åren har arbetet tagit fart på ett målmedvetet sätt.

–Jag vill tacka alla som har varit med i det här arbetet, projektgruppen under ledning av vicerektor Magnus Isaksson, alla inom AUE och kollegor från andra akademier, samt stödet från ledningen på Högskolan. Det här har verkligen varit ett samarbete över akademigränser, sade Camilla Niss innan hon utropade ett fyrfaldigt leve som följdes av varma applåder.

Komplett akademisk miljö

–Det är oerhört glädjande att vi äntligen får tillstånd att examinera doktorer inom utbildningsvetenskap, sade rektor Ylva Fältholm. Detta är ett kvitto på att vårt enträgna arbete med att bygga en komplett akademisk miljö inom området gett resultat. Det visar att vår forskning håller hög kvalitet och att vi har ett mycket kompetent kollegium. Jag vill rikta ett varmt tack till projektgruppen som arbetat med tillståndsansökan.

Det är UKÄ:s generaldirektör som tagit beslutet efter en rekommendation från sakkunniga i en så kallad bedömargrupp som granskat Högskolan i Gävles ansökan. Nu har HiG fått tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap, som är knutet till lärarutbildningarna.

Inget nytt forskningsområde

Högskolan har sedan många år bedrivit forskning inom området, men alla doktorander har varit inskrivna på andra lärosäten. Nu kan HiG utbilda och examinera egna doktorer i området. Det är ett generellt tillstånd inom utbildningsvetenskap och de första egna doktoranderna kommer att vara knutna till ämnet didaktik. Didaktik handlar om undervisningen och inlärningens teori och praktik.

– Att få tillstånd att examinera på forskarnivå inom ett område innebär att vi som lärosäte lever upp till högt ställda krav på progression från grundnivå via avancerad nivå och slutligen forskarnivå inom ett sammanhållet område, sade vicerektor Magnus Isaksson, som varit projektledare i tillståndsprocessen. Det visar att det finns en fungerande och väl utbyggd forskningsmiljö för kommande forskarstuderande, att det finns tillbörlig handledarkapacitet samt att forskningen är tillräckligt omfattande och stark. Vi har också visat att vi har rutiner och styrdokument på plats för att ha förmåga att uppfylla examensmålen för blivande doktorer.

Elva forskarexamensämnen

Detta blir Högskolans tredje område med tillstånd att examinera doktorer (Byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv är de tidigare områdena) och sammanlagt kan Högskolan i Gävle nu examinera doktorer i elva ämnen inom de tre områdena.

I framtiden kommer Högskolan i Gävle att kunna bidra med egna disputerade forskare som också kommer att vara till gagn för utbildningen på grundskole- och gymnasienivå i regionen.

Nu vidtar ett internt administrativt arbete innan de första forskarstuderande kan antas som också kan examineras på Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)