Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt forskningsprojekt ska hjälpa företag till bättre beslut om omlokalisering

2022-09-08 

Projektet vid Högskolan i Gävle ska i samarbete med företag utveckla en metod för initial bedömning som kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att fatta bättre omlokaliseringsbeslut.

Börsen
Per Hilletofth

Per Hilletofth

- En initial bedömning kan göra den övergripande beslutsprocessen snabbare samt mer inkluderande och kostnadseffektiv. Det handlar om att säkerställa att resurser läggs på de möjligheter som har störst potential och att kritiska beslutskriterier samt möjliggörare och hinder identifieras och övervägs tidigt, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi.

 

Sedan 80-talet har företag tittat på möjligheten till globalisering, att lokalisera produktion till där det är billigast att producera. Fokus har varit på massproduktion och masskundanpassning och bedömningarna har skett utifrån det.

Men idag med en utveckling som går mer mot personaliserade produkter, där kunden ofta vill ha något som är unikt, har tidigare förhållningsätt börjat ifrågasättas med en utveckling från globala till mer regionala/lokala försörjningskedjor.

Detta betyder att det nu är fler variabler som spelar in och att företagen behöver nya metoder som inkluderar dessa då de ska fatta beslut.

- Vi vill undersöka vilka beslutskriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid en initial bedömning och hur en tidig bedömning kan hjälpa företag att fatta bättre beslut om omlokalisering. Så att de kan kraftsamla där det finns störst potential och lägga resurserna på rätt ställe, säger Per Hilletofth.

- Annars är risken att det läggs en massa resurser, tid och kraft, för att sedan resultera i ett nej-beslut som man kanske kunde ha insett tidigare.

Den initiala bedömningen kommer kanske inte att kunna inkludera lika många faktorer som den slutliga och inte heller kommer den att ersätta den slutliga bedömningen.

- Men genom att tidigt utvärdera möjligheter och hinder för en omlokalisering får man ett värdefullt prioriteringsverktyg, säger Per Hilletofth.

KK Stiftelsen finansierar forskning med 4.8 miljoner

Det treåriga projektet "Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion" ska utveckla en metod som hjälper företag att fatta långsiktigt hållbara beslut om produktionslokalisering, där hänsyn tas till hela försörjningskedjan.

Medverkande organisationer:
Högskolan i Gävle, Alimak Group Sweden AB, Dellner Couplers AB, Fläktgroup Sweden AB, AB Ludvig Svensson, Mysigma AB, AB Sandvik Coromant och Thermia AB

Kontakt

Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 0704-97 88 26
E-post: per.hilletofth@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)