Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Älgarna har lärt sig att gömma sig under älgjakten

2022-10-17 

Älgarna har hittat en strategi för att undvika jägare under jakten, menar forskare vid Högskolan i Gävle.
- Älgar som lär sig att gömma sig och de som är smarta nog att göra det i flera år har större chans att föra sina gener vidare, det är en evolutionär process, säger Petter Hillborg, en av forskarna.

Älg som gömmer sig


Under två års tid har Lars Hillström, lektor i biologi och Petter Hillborg, biolog, följt älgstammen i Ockelbo älgskötselområde och i brandområdet i Hälsingland. Med hjälp av viltkameror kan de se att älgarna lämnar områdena under perioden september-oktober och november-december, alltså då jakten är som intensivast, och att de sedan kommer tillbaka.

Lars och Petter på spaning

Lars och Petter på spaning

"Oj, nu har vi älgar runt huset här"

Petter Hillborg förklarar att en teori handlar om stress hos djuren, något som också andra studier pekar på, att de reagerar på ökad närvaro av människor med vapen och jakthundar i skogen.

- Älgarna har alltid varit utsatta för rovdjur och försökt undvika dem, så när människan kommer in i skogen med sina vapen tänker de att de skall få skydd om de går nära stugor och hus eller ut på en holme omgiven av vatten. På många håll rapporteras det: "Oj, nu har vi älgar runt huset här", säger Lars Hillström.

Det handlar om evolution

Forskarna ser inte detta som något konstigt utan som en naturlig följd av en evolutionär process, där de som överlever, och deras beteende, kommer att sprida sig vidare i populationen.

- De som överlever jakten, deras gener, kommer att ju föras vidare och den som är smart nog att göra det i flera år kommer med ännu större sannolikhet att föra sina gener vidare, säger Petter Hillborg.

Jägarna måste tänka om

För jägarna skulle det kunna vara fruktbart att delvis använda en ny strategi under älgjakten. Idag sitter ett mycket stort antal jägare vid älgpass, där de oftast får vänta förgäves på att en älg ska komma förbi. Detta eftersom en hel del av älgarna samtidigt går och trycker runt stugorna under den tid som jakten pågår.

- Över årtusendena i kampen mellan bytesdjur och rovdjur har rovdjuret hela tiden fått anpassa sig till bytet, som i sin tur har försökt undvika det. Så om jägaren använder samma strategi i hundratals år, ja då kommer det att gå sämre och sämre - det handlar om evolution, säger Petter Hillborg.

Tips från coachen

Här finns intressanta teorier norrifrån, menar de, att kanske dra ut på jakten på fler enskilda dagar för att älgen inte skall stressas så mycket, där dag ett kanske har bättre förutsättning än dag två och så vidare.

- Att sprida ut jakten över 5-6 veckor, just för att minska stressen hos djuren och minska den här mobiliteten. Skällande hundar som springer lösa har också en direkt avskräckande effekt på älgen. Studier har visat att den största rädslan kom från människa och skällande hund, säger Petter.

- Man har också haft en strategi att minska mängden kor, men de är ju väldigt viktiga för reproduktionen. Jätteviktigt för den är även att spara de tjurar som har överlevt några år, älgkor parar sig gärna med en stor tjur, säger Lars.

Klimatförändringar och annat klövvilt

Klimatförändringar, med ökade temperaturer, tror båda kommer att leda till en minskad älgstam, tillsammans med konkurrens från annat klövvilt. SLU i Umeå visar i studier att rådjuren är en konkurrent och även kronhjorten som har spridit sig över landet.

- Det blir konkurrens om födan, lägre nativitet och mindre chans att överleva för kalvarna. Egentligen borde man skjuta fler rådjur för att minska konkurrensen, säger Lars Hillström.


Text: Douglas Öhrbom
Foto älg: TT

Kontakt

Lars Hillström, lektor i biologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 072-168 23 98
E-post: lars.hillstrom@hig.se


Petter Hillborg, biolog vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-173 34 41
E-post: petter.hillborg@telia.com

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)