Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Internationell ekonomiutbildning i Gävle bland de som lockar flest studenter i Sverige

2022-10-24 

I Universitets- och högskolerådets senaste statistik sticker Högskolan i Gävles magisterprogram i företagsekonomi ut som Sveriges tredje mest sökta masterutbildning.194 studenter har sökt utbildningen till vårterminen 2023.

Högskolan i Gävle

Foto: Marie Hägg Zetterlund

- Den internationella prägeln, med ett lärarlag från många olika länder, är central i hela vårt forsknings- och utbildningsutbud. Vi har ett gott rykte som sprider sig och det tror jag förklarar varför vi lockar så många internationella studenter, säger Patrik Sörqvist, chef avdelningen för ekonomi.

Undervisningen sker på engelska och studenterna kommer från hela världen, vilket innebär en stor bredd med människor från olika kulturer och också med skilda arbetslivserfarenheter från sina länder.

Det ettåriga magisterprogrammet i företagsekonomi ger en vidareutbildning i ledarskap och erfarenheter för att mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. Med hjälp av fallstudier ställs studenterna inför beslutssituationer hämtade från verkliga företag.

Mohammad

Mohammad Mashukul Islam

Mohammad Mashukul Islam

Mohammad kommer från Bangladesh och säger att han hörde och läste mycket positivt om utbildningen och om Sverige från andra som studerat här tidigare. Nu har han läst i nio månader och tycker utbildningen och stödet på Campus är bra.

- Kurserna i programmet är mycket bra och uppdaterade till vår samtid och därför så effektiva för internationella studenter. Vi har lärare från hela världen och för asiatiska studenter är det en stor fördel att här finns lärare med erfarenheter från vår del av världen, säger Mohammad.

Han har en önskan att studera vidare och ett särskilt intresse för de stora tillväxtmarknaderna i länder som Indien, Kina och Bangladesh. Men vill i slutändan återvända till sitt hemland och där implementera sina kunskaper.

- Denna del av världen har stora mänskliga resurser deras marknader växer nu mycket snabbt och Bangladesh kan vara den bästa platsen att använda mina kunskaper.

- Jag tycker om svenskarna, de är lite blyga jämfört med i mitt hemland, men då jag umgås med dem finner jag att svenskarna mycket artiga och vänliga, säger Mohammad Mashukul Islam.

Kenneth

Kenneth Santos

Kenneth Santos

Kenneth Santos kommer från Filippinerna och Sverige var ett naturligt val då hans familj finns här. Av stor betydelse var också att han fick ett stipendium genom Swedish Institute Scholarship.

- Kurserna matchar min erfarenhet och programmet är mycket utmanande då det verkligen stimulerar till kritiskt tänkande när det kommer till att hantera affärsteorier.

- Jag har njutit av hur våra professorer hanterat klassdiskussionerna då de uppvisar expertis inom sina områden. De är mycket tillmötesgående även inom känsliga ämnen som ledarskap och genus, säger Kenneth Santos.

Han planerar att stanna i Sverige och fortsätta med en forskarutbildning med fokus på Comparative Management och Behavioral Finance.


----

- Vi är väldigt glada över att så många sökt vår masterutbildning. Programmets multikulturella sammansättning skapar en acceptans och förståelse vilket vi ser som viktig erfarenhet och en konkurrensfördel på en allt mer globaliserad arbetsmarknad, säger Olivia Kang, utbildningsledare.

Topp 10 mest sökta internationella masterutbildningar VT23


Text: Douglas Öhrbom


Vad är en masterutbildning

En masterutbildning är på avancerad nivå och föregås av tre års studier på grundnivå. Masternivån ger större möjlighet till fördjupning och specialisering inom området och det utökade examensarbetet erbjuder också en större möjlighet att knyta examensarbetet till forskningsprojekt vid universitetet.

Masterutbildningarna är ofta internationella, vilket innebär föreläsningar och litteratur på engelska.

Internationellt betraktas studier på masternivå som post-graduate studies, dvs som del av en forskarutbildning, medan magisterstudier i Sverige traditionellt har betraktats som del av grundutbildningen.

Program på avancerad nivå vid Högskolan i Gävle

Kontakt

Patrik Sörqvist, chef avdelningen för ekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-658 72 03
E-post: Patrik.Sorqvist@hig.se

Olivia Kang, utbildningsledare magisterprogrammet i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 50 17
E-post: Olivia.Kang@hig.se

Mohammad Mashukul Islam, student magisterprogrammet i företagsekonomi
Tel: 072-040 28 99
E-post: ullashmgt4th@gmail.com

Kenneth Santos, student magisterprogrammet i företagsekonomi
Tel: 072-914 95 37
E-post: kenneth.g.santos@gmail.com

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)