Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans forskare deltog på COP 27

2022-11-15 

Stephan Barthel, vetenskaplig ledare och professor i miljövetenskap, deltog i det pågående internationella klimatmötet COP 27 i Sharm el Sheik.

Under en digital paneldiskussion lyfte Barthel vikten av att klimatomställningen får en bredare folklig förankring.

Stephan Barthel

Stephan Barthel deltog i en paneldiskussion på COP 27 under måndagen.

Stephan Barthel är tillsammans med Thomas Hahn på Stockholms universitet programchef på forskningsprogrammet Fairtrans, vars mål är påskynda en rättvis klimatomställning genom samverkan mellan forskare och civilsamhälle. Rättviseperspektivet har också fått mycket uppmärksamhet under det pågående COP 27 i Egypten.

- Genom forskningsprogrammet försöker vi skapa ett samhällskontrakt för en fossilfri framtid, och målet är att klimatomställningen ska få bredare förankring. Vi har fem miljoner människor med oss via medlemmarna i Fairtrans, där såväl fackförbund som näringsliv finns representerade, säger Stephan Barthel.

"Vem ska betala?"

Forskningsprogrammet har väckt intresse bland arrangörerna för COP 27, därför deltog Stephan Barthel i en paneldiskussion på klimatmötet på måndagen. Där lyftes frågan om hur en rättvis klimatomställning ska komma till stånd.

- Frågan är vem som ska betala för skador och förluster till följd av klimatkrisen. Maldiverna och Bangladesh kan hamna under vatten, är det rimligt att befolkningen där ska stå för notan? Rättviseperspektivet kommer att växa ju närmare katastrofen vi kommer och det går att spåra vem som orsakat klimatförändringarna, säger Stephan Barthel.

Ska få genomslag hos fler

En målsättning med Fairtrans medverkan på COP 27 är att klimatomställningen ska få genomslag och legitimitet hos en större del av världens befolkning.

- Åttio procent av utsläppen orsakas av tio procent av befolkningen. Vi har en ojämn fördelning av risker och tillgångar, och klimatfrågan måste bli folkets fråga. Därför måste också rättviseperspektivet bli mer integrerat i omställningen, säger Stephan Barthel.

Fairtrans

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning till en rättvis fossilfri framtid. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska ramverk för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, och bland deltagarna finns bland andra LO, TCO, SACO, Hela Sverige ska Leva, Naturskyddsföreningen, Fossilfritt Sverige, Högskolan i Gävle, samt Stockholms- Lunds- och Uppsala universitet. Läs mer om Fairtrans här.

COP 27

COP 27 är det 27:e toppmötet om klimatet i FN. Det hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten, inleddes 6 november, och pågår till 18 november 2022. Över 200 länder samt ett mycket stort antal företag och andra organisationer deltar. COP står för Conference Of the Parties (parternas konferens). Parterna syftar på de länder som skrivit under FN:s klimatkonvention.

Kontakt

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle
Tel: 070-794 65 23
E-post: anders.munck@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)