Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny forskning ska öka nyanländas chanser att få jobb

2022-11-29 

En ny studie ska ta reda på hur samhället kan underlätta för nyanlända på arbetsmarknaden.

- Vi kommer att intervjua nyanlända, arbetsförmedlare, privata rekryterare och representanter för föreningar och intresseorganisationer, säger Maja Lilja, forskare inom socialt arbete på Högskolan i Gävle.

ASK

Samarbetet inom vilket forskningen bedrivs kommer ur Arenan för social kunskapsutveckling (ASK). I samverkansarenan ASK deltar Högskolan, kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen, och andra aktörer som verkar inom socialt arbete och social hållbarhet.

Den nya studien är en fortsättning på kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 där 23 nyanlända intervjuades för att få en bild av deras egen syn på förmågan att få ett jobb i Sverige.

- Det var nyanlända som då hade kommit till Sverige för 4–6 år sedan, och som hade gått Svenska för invandrare (SFI). Många i den här gruppen upplevde att de behöver mer stöd och att de satt fast i systemet. De tyckte att de ägnade mycket tid åt att vänta på att få hjälp av Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Det här är en grupp som har låg utbildningsnivå, som har svårt för digitala verktyg och behöver individuellt stöd, bland annat med att skriva cv, säger Maja Lilja.

Återvänder till samma grupp

I en första delstudie vill forskarna återvända till samma grupp nyanlända och intervjua dem igen för att följa upp hur det har gått och ta reda på vad de har för erfarenheter av arbetslivet. I en andra delstudie ska arbetsförmedlare och rekryterare intervjuas för att undersöka hur de ser på det stöd de nyanlända får och hur stödet kan utvecklas.

I en tredje studie vill forskargruppen intervjua representanter från etniska föreningar och intresseorganisationer med koppling till de nyanlända.

- Vi vill hitta nya samverkansformer mellan aktörerna i studien, och lära oss mer om hur situationen ser ut för de nyanlända. I förlängningen hoppas vi att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för de nyanlända att få jobb och som förkortar deras nu ganska långa perioder av väntan, säger Maja Lilja.

Kommer ur samverkan

Ursprunget till samarbetet kommer ur samverkansaktiviteter och processer inom Arenan för social kunskapsutveckling (ASK). I samverkansarenan ASK deltar Högskolan, kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen, och andra aktörer som verkar inom socialt arbete och social hållbarhet. Forskningen finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och kommer precis som den tidigare studien att bedrivas i Gävleborg. I forskargruppen ingår förutom Maja Lilja även Sven Trygged, professor i socialt arbete, och Hanna Kusterer, lektor i psykologi. Det övergripande projektet leds av Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Maja Lilja, forskare inom socialt arbete på Högskolan i Gävle
Epost: maja.lilja@hig.se

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig, Högskolan i Gävle
Epost: anna.jansson@hig.se
026-648790

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)