Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ylva Fältholm tackar för året som gått: ”Framtidstro och utmaningar”

2022-12-21 

–Jag vill tacka alla anställda och studenter på Högskolan i Gävle, för goda insatser under 2022, säger rektor Ylva Fältholm. Det har verkligen varit ett händelserikt år, på gott och på ont.

Det är december och arbetet med att ta fram en årsredovisning och ett ekonomiskt bokslut går in i ett intensivt skede. Det är också tid för att stanna upp och reflektera över året som gått. Även om en högskolas årshjul egentligen mer bygger på ett läsår med en hösttermin och en vårtermin.

–Det har verkligen varit ett år med kraftiga svängningar. Lättnad när pandemin sakta gav vika, men förtvivlan när kriget bröt ut i Ukraina, säger Ylva Fältholm. Trots utmaningar känner jag dock stark framtidstro.

Glädjen grumlades

I början på året fanns fortfarande en del restriktioner kvar till följd av pandemin och i huvudsak bedrevs undervisningen på distans. Pandemin släppte successivt sitt grepp och i slutet på mars kunde en återgång till undervisning på campus inledas. Glädjen över en återgång till det ”normala” grumlades dock av det ryska anfallskriget mot Ukraina som inleddes i slutet på februari.

–Tyvärr kan vi inte skönja något slut på kriget och samtidigt ser vi nu hur effekterna av kriget påverkar hela världen. Förutom det mänskliga lidandet i krigsområdena har stora delar av världen drabbats av energibrist och skenande priser. För Högskolan innebär det här ökade kostnader och det är för tidigt att säga hur det här kommer att slå under nästa år. Helt klart måste vi nu vara återhållsamma och spara där det går att spara.

Även om orosmolnen tornar upp sig när vi nu går in i den mörka och kalla årstiden, finns det ändå en rad saker att glädja sig åt när man blickar tillbaka på året som gått.

Rekordstor akademisk högtid

I april firades akademisk högtid och det var rekordmånga, hela 34, professorer och doktorer som installerades och promoverades.

I början på året kom resultatet av UKÄ:s (Universitetskanslersämbetets) granskning av Högskolans kvalitetssäkringssystem och sammantaget blev det godkänt, men med förbehållet att ett antal områden åtgärdas under de kommande åren. Vidare är HiG fortsatt miljöcertifierad enligt ISO 14001, i tre år till, som ett av få lärosäten i Sverige.

– Ett fortsatt systematiskt kvalitets- och miljöarbete ger trovärdighet åt våra ambitioner att medverka till en hållbar värld genom utbildning och forskning.

Några av de mest citerade forskarna i världen

Högskolan i Gävle är fortsatt också ett av de populäraste lärosätena när det gäller söktrycket till program och fristående kurser. Ingen annan högskola hade fler första­handssökande till program och kurser till höstterminen i år, precis som varit fallet under flertalet av de senaste åren. Kandidatprogrammet i utredningskriminologi ligger till exempel topp 20 bland alla utbildningsprogram i hela Sverige.

Profileringen inom forskningen med fyra tvärvetenskapliga strategiska forsknings­områden fortsätter.

–Det är forskning som ger internationell lyskraft, vilket vi har som ett av våra över­gripande strategiska mål, säger Ylva Fältholm. Åtta av våra forskare finns med på en internationell sammanställning över de mest citerade forskarna i världen under 2021.

Högskolan stärker också det internationella samarbetet genom att lärosätet kommer att bilda ett så kallat Europauniversitet tillsammans med åtta andra universitet i lika många länder. Ett syfte är ökad mobilitet och samarbete inom utbildning och forskning för europeiska lärosäten.

Studenter fick pris för bästa examensarbete

HiG har också studenter som sticker ut positivt. Ett exempel är två maskiningenjörs­studenter, Martin Larsson och Hannes Holm, som fick Sveriges ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete i konkurrens med alla Sveriges ingenjörsstudenter.

Ett annat kvitto på studenternas framgångar är Svenskt Näringslivs undersökning om hur studenter etablerar sig på arbetsmarknaden. Tillsammans med Örebro universitet är ingenjörsstudenter från HiG de högst etablerade på arbetsmarknaden efter examen.

En profilerad högskola

Under de senaste fyra åren har en omfattande översyn av Högskolans strategi genom­förts. Arbetet har resulterat i en ny vision och en utbildnings- och forsknings­strategi som gäller fram till 2030.
I juni fattade rektor Ylva Fältholm beslut om ett förnyat utbildningsutbud efter en omfattande process som pågått under två år.

–Vi profilerar och stärker Högskolan och står bättre rustade för att möta arbetsmark­nadens behov och studenternas efterfrågan, säger Ylva Fältholm.

Ekonomin kräver återhållsamhet

Inför nästa år finns stora utmaningar, vilket HiG delar med alla högskolor och universitet.

–Vi ser nu följdverkningarna av det fruktansvärda kriget i Ukraina. Höga energipriser och en galopperande inflation, som också påverkar Högskolan. Vi behöver arbeta för en budget i balans, minska energikostnaderna och vara återhållsamma och spara där vi kan. Vi är förberedda och vi har en sund ekonomi. Det gör att jag är förhoppningsfull om att vi kan klara en tuff period.

Ylva Fältholm ser fram emot ett spännande 2023 med stora utmaningar och önskar att alla, anställda och studenter, ska få en fin avslutning på året.

– Det är mycket som ska hinnas med i slutet på terminen, kurser ska avslutas och tentor genomföras. Jag hoppas att den här perioden på året också kan betyda några dagar av ledighet och återhämtning för både anställda och studenter.

Stort tack till studentkåren

–Jag vill rikta ett stort tack till studentkåren och till alla sektioner och föreningar för ett gott samarbete under året. Ni gör stora insatser för att utveckla vår högskola. Jag tänker särskilt på vårt gemensamma arbete för att skapa ett mer levande campus, för både studier och socialt umgänge.

-Tack alla anställda på Högskolan för alla goda insatser under det här året! Det har varit stora omställningar under och efter pandemin. Ett arbete som varit tufft, men också inneburit nya lärdomar. Nu har vi en bra och genomarbetad strategi på plats och nu ska vi fortsätta att utveckla HiG och flytta fram positionerna både inom utbildning och forskning.

–Jag vill tillönska alla en fin julhelg och ett gott nytt år!

TEXT: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)