Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Spännande föreläsning om värderingar i det sekulära samhället

2023-03-13 

Världsledande forskare föreläser om hur grundläggande värderingar och normer, inklusive religion, överförs mellan generationer. Öppet för alla på Högskolan den 16 mars.
- Överföringen är fortfarande ganska robust, trots den generellt minskade religiositeten, säger Merril Silverstein, forskare från Syracuse University USA.

Merril Silverstein

Merril Silverstein menar att även om dessa värden ursprungligen kommer från en religiös kontext så fungerar överföringen via samhällets institutioner bra.

- Men jag skulle inte vilja undervärdera familjen, då hemmet är en mycket viktig plats för överföring av värdesystemet, säger Merril Silverstein.

Sveriges sekulära religion

Han känner det svenska samhället väl efter att ha spenderat flera år här och säger att våra moraliska principer och tankar om universalitet och jämlikhet av många ses som en sekulär religion. Och att dessa värderingar, som kan ses som samhällets grundpelare, överförs mellan generationerna också i det sekulära Sverige

- Min sjuåriga dotter gick ett år i skolan i Sverige och hon kunde se samhällets värderingar överföras, till exempel de om likhet mellan män och kvinnor, då män tog pappaledigt.

Enligt honom upplever också USA en ökande sekularitet, som med viss eftersläpning återspeglar utvecklingen i Europa, där trenden mycket starkt rör sig mot ett mer sekulärt samhälle.


Gängvåldet och föräldrarnas hopplösa kamp

Merril ser att den känslomässiga närheten till föräldrarna har en mycket stark betydelse för överföringen av värderingar från dem, där anknytningen som sker mellan föräldrar och barn, samt mellan mor- och farföräldrar och barnbarn, är av avgörande betydelse.

- Vi ser i USA att om barnen har känslomässigt nära relationer med sina föräldrar så tenderar de i högre grad också dela sina föräldrars normer och sociala värderingar.

Men för invandrare som är utsatta och bidragsberoende och där barnen inte respekterar sina föräldrar blir överföringen svårare.

- Det sociala trycket från det nya hemlandet är väldigt starkt och barnen dras in i ett sätt att tänka som för dem bort från familjen. Familjerna kämpar en hopplös kamp där gängen blir familjen som producerar farliga sätt att bete sig.

Assimilationen tar två generationer i USA

Samma dynamik ses i USA, om än mindre dramatisk då assimilationen till det amerikanska samhället verkar ske på en eller två generationer.

- Men det är ingen tvekan om att om att det finns en oro hos invandrares föräldrar att deras kulturella traditioner förloras.

Då han studerat äldre kinesiska amerikaner finner han att de oroar sig över att deras barn förlorar det kinesiska språket och sina kulturella traditioner, respekten för familjen och allt detta.

- Och det är sant att värderingarna överförs i mindre grad, men de förändras också.

Den starka värderingen i det kinesiska samhället att du skall ta hand om dina föräldrar och farföräldrar blir ett bra exempel. Både andra och tredje generationens kineser har fortfarande detta trossystem men det praktiseras på ett annat sätt.

- De bryr sig fortfarande om att ta hand om sina föräldrar och allt det, men i stället för att själva stå för vården så ger de pengar till deras vård. De omvandlar detta till en amerikansk kontext, den har inte förvunnit men omvandlats.


Text: Douglas Öhrbom


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till en öppen föreläsning om överföring av värderingar mellan generationer

  • Torsdag 16 mars kl 13.30-15.30 i sal 13:111

Professor Merril Silverstein är en världsledande forskare när det gäller åldrande familjer och relationer över generationerna. Bland annat ansvarar han för en studie i Kalifornien som startade 1971 och berör fem generationer.

- Samhällets värderingar blir överförda, men värdesystemen kommer alltid att förändras mellan generationer. Frågan är vad de kommer förändras till? säger Merril Silverstein.

Kontakt

Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-401 10 58
E-post: jari.ristiniemi@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-05-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)