Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsmiljoner ska stötta företag med digital omställning

2023-04-26 

Högskolan i Gävle har beviljats 12 miljoner kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning.

- Det här en så komplex samhällsutmaning att det krävs tvärvetenskaplig forskning, säger Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Aihie Osarenkhoe, Daniella Fjellström och Jörgen Holmberg

Aihie Osarenkhoe, Daniella Fjellström och Jörgen Holmberg. FOTO: Högskolan i Gävle.

"Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i små och medelstora företag", som projektet heter, involverar flera forskningsämnen, däribland didaktik och företagsekonomi.

- Projektet syftar till att öka det regionala näringslivets förmåga till digital omställning och nyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det ska ske genom att på olika sätt stötta små och medelstora företag till att utvecklas till lärande organisationer med en egen förmåga till hållbar digital transformation, säger Daniella Fjellström, docent i företagsekonomi.

"Överlevnadsfråga för småföretagare"

Enligt Tillväxtverket finns 1,2 miljoner företag i Sverige, varav drygt 96 procent är småföretag med färre än 10 anställda. Räknar man med de medelstora företagen, de som har upp till 249 anställda, utgör de tillsammans 99,9 procent av samtliga företag.

- Forskning och forskningsstöd blir viktigt då förmågan till digital omställning alltmer tenderar att bli en överlevnadsfråga för småföretagare i den globala konkurrensen, även om man verkar regionalt. Nu sker också en ny slags kommunikation mellan kunder och företag via olika former av digitala medier och digitala tjänster. Företag behöver förstå och utveckla förmågor att på egen hand ställa om digitalt. Det handlar om digital transformation, digital marknadsföring och kommunikation, utbildning och kunskapsutveckling internt, samt juridiska frågeställningar, säger Jörgen Holmberg, lektor i didaktik.

Flera olika forskarämnen

Samhällets digitalisering skapar såväl möjligheter som utmaningar för företag. Att identifiera dessa och därefter kunna utveckla nödvändiga strategier och digitala kompetenser är utmanande för företag med begränsade resurser. Små och medelstora företag behöver därför stöd med den digitala omställningen.

- I Gävle finns sedan länge ett gediget samarbete mellan forskningen och små och medelstora företag i länet. Det här samarbetet kommer att utvecklas och utgöra en modell för att fler småföretagare ska förstå de digitala behoven, säger Daniella Fjellström.

- Det unika med det här projektet är det belyser möjligheter och utmaningar i digital transformation utifrån företagsekonomiska-, utbildningsvetenskapliga-, media- och kommunikationsvetenskapliga, informations- och kommunikationsteknologiska, samt rättsvetenskapliga perspektiv. Och det tvärvetenskapliga perspektivet krävs för att tackla en så komplex samhällsutmaning som projektet fokuserar på. Att så många bidrar från olika perspektiv kommer att berika processen, säger Aihie Osarenkhoe.

Fakta om projektet och ansökan

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige har beviljat drygt 12 miljoner kronor ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till forskningsprojektet ”Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i små och medelstora företag”.

Projektidén och projektansökan har utarbetats av forskarna Aihie Osarenkhoe (professor i företagsekonomi), Daniella Fjellström (docent i företagsekonomi) och Jörgen Holmberg (lektor i didaktik). I processen har förankring skett med Region Gävleborg, Gävle kommun och ett antal företagsfrämjande organisationer.

I projektet involveras även ytterligare forskare inom det strategiska forskningsområdet Innovativt Lärande, samt forskningsprogrammen Hållbara affärsrelationer, och Digitalisering teknologi, media och lärande vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg (via ERUF), samt Högskolan i Gävle.

Kontakt

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-191 45 26
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

Jörgen Holmberg, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 076 213 29 83
E-post: jorgen.holmberg@hig.se

Daniella Fjellström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
E-post: daniella.fjellstrom@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-05-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)