Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i Gävle satsar på skrivutbildningar

2023-09-11 

Nu finns nya möjligheter för den som vill satsa på en karriär inom skrivande.
Högskolan i Gävle erbjuder tre utbildningspaket med fokus på skrivkompetens - med start redan i vår.
– Studenterna får lära sig en kombination av skrivande inom journalistik, skönlitteratur och copywriting som är unik bland utbildningar i Sverige, säger Jan Sjölund, skrivkursansvarig.

Jan Sjölund och Aase Berg. FOTO: Anna Sällberg HiG/Fredrik Sjöberg

Jan Sjölund och Aase Berg. FOTO: Anna Sällberg HiG/Fredrik Sjöberg

Utbildningspaketen, som formellt kallas rekommenderade studiegångar, består av ett antal fristående kurser samlade under två tak: Kreativt skrivande (1-90 hp) och Svenska språket (1-90 hp). Upplägget bygger på språk- och litteraturvetenskaplig grund samt kreativ skrivpraktik i tät interaktion.

"Hitta sin egen röst"

Inom Kreativt skrivande är alla lärare yrkesverksamma skribenter; författare, journalister, forskare eller med bakgrund inom copywriting. Studenterna skolas inom olika genrer av skrivande: skönlitterärt- journalistiskt- och reklamtext. Kurserna avslutas med ett handledarlett skrivprojekt där kursdeltagarna själva får välja vad och inom vilken genre de vill skriva.

– Mycket av det vi håller på med är så roligt och utmanande att jag hellre hade velat gå de här kurserna själv än att vara lärare på dem. Det handlar om att lära sig att ta risker, hitta sin egen röst och att vara beredd att jobba hårt, säger Aase Berg, författare, kulturskribent och skrivlärare på Högskolan i Gävle sedan många år.

Lång tradition av skrivutbildningar

Även inom utbildningspaketet Svenska språket är skrivandet i fokus, utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. Förutom flera olika inslag av eget skrivande ingår moment som språkstrukturer, sociolingvistik och digitalt läsande. Avslutningsvis skriver studenterna en C-uppsats.

– Det är oerhört spännande att få vara med om en sådan här satsning. Skrivandet, läsandet och språket utgör slagfältet för många av vår tids största och svåraste konflikter, inte minst nu när den artificiella intelligensen snabbt blir del av textproduktion inom alla möjliga fält. I en tid när det knappt längre går att skilja skrivande människa från skrivande maskin måste vi ta oss an detta som en ny samhällsutmaning, säger Jan Sjölund, skrivkursansvarig på Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle har en lång tradition av skrivutbildningar. Sedan drygt 20 år tillbaka har det funnits kurser i Kreativt skrivande – såväl i fristående form som del av olika utbildningsprogram. Med den här nysatsningen hålls traditionen levande i ny form.

De tre nya utbildningspaketen går att söka redan inför vårterminen 2024. Paketen är tre totalt eftersom de går att läsa var för sig (halvfart distans), eller som en kombination där man läser båda parallellt (helfart distans). Kombinerat ger utbildningspaketen en språkvetenskaplig kandidatexamen. Det går även att separat söka enskilda kurser i upplägget och läsa dessa fristående.

Sista ansökningsdag inför vårterminen 2024 är 16 oktober.

Läs mer om skrivutbildningarna och kurserna här.

Kontakt

Jan Sjölund, författare, journalist och skrivkursansvarig på Högskolan i Gävle
Tel: 070-324 27 87
E-post: jan.sjolund@hig.se

Aase Berg, författare, kulturskribent och skrivlärare på Högskolan i Gävle
Tel: 070-972 22 57
E-post: aase.berg@hig.se

Ingrid Björk, ämnesansvarig Svenska språket
Tel: 076-943 17 12
E-post: ingrid.bjork@hig.se

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)