Gå till eugreenalliance
Sök

Miljoner från Riksbanken till Högskolans forskning

2023-11-03 

Riksbankens jubileumsfond satsar 7.4 miljoner på mycket aktuell forskning vid Högskolan i Gävle. Om hur uppmaningar till minskad miljöbelastning kan få konsumenter att reagera tvärtemot, och om hur elevers kontakt med engelska utanför skolan påverkar deras skrivutveckling.

Foto: Marie Hägg Zetterlund

Foto: Marie Hägg Zetterlund

De två forskningsprojekten, leds av Patrik Sörqvist, och Henrik Kaatari, och de ska besvara hur det kan komma sig att miljövänligt beteende faktiskt kan leda till större konsumtion, samt om hur den engelska elever i Sverige lär sig utanför skolan påverkar deras förmåga att lära sig skriva på engelska.

Uppmaningar om minskad miljöbelastning kan ge oväntade rekyler

Hushåll konsumerar cirka 30 procent av all energi och bidrar med cirka 20 procent av koldioxidutsläppen i världen. Forskning har visat att myndigheter och organisationers uppmaningar till minskad miljöbelastning kan ge rekyleffekter som faktiskt, i vissa fall, kan leda till en ökad konsumtion!

Patrik Sörqvist

Patrik Sörqvist


- Om vi bättre kan förstå mekanismerna bakom rekyleffekterna, och därigenom finna sätt att förhindra att de uppstår, finns en stor potential att minska människans belastning på miljön, säger Patrik Sörqvist, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle.Självlärd engelska, är det bra?

En stor del av den engelska elever kommer i kontakt med sker utanför klassrummet, så kallad extramural engelska, via till exempel böcker, filmer och internet. Men hur påverkar detta deras förmåga att skriva på engelska?

Henrik Kaatari

Henrik Kaatari

 

- Forskning gällande andraspråksutveckling och skrivande har nästan uteslutande fokuserat på vad som händer i klassrummet. Vi vill därför undersöka vilka typer av extramural engelska som har positiva effekter på elevers skrivutveckling och hur undervisningen kan anpassas utifrån detta, säger Henrik Kaatari, lektor i engelska vid Högskolan i Gävle.

 

 

 

Text: Douglas Öhrbom

Kontakt

Henrik Kaatari, lektor i engelska vid Högskolan i Gävle
E-post: Henrik.Kaatari@hig.se
Tel: 070-214 73 92

Patrik Sörqvist, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle
E-post: Patrik.Sorqvist@hig.se
Tel: 073-658 72 03

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)