Gå till eugreenalliance
Sök

Vetenskapsrådet och Cancerfonden anslår miljoner till Högskolans forskning

Biblioteket
2023-11-24 

Cancerfonden satsar drygt 2 miljoner till forskning om hur allt fler som överlever cancer bättre kan stödjas för fortsatt arbete, och Vetenskapsrådet anslår 12 miljoner till bland annat hur AI kan avslöja penningtvätt och till att förstå vem det är som styr hur en bra lärare skall vara.

Det handlar om fyra forskningsprojekt som spänner över allt från cancervård, vem som egentligen styr hur lärarutbildningen utformas, hur AI kan användas för att till exempel spåra penningtvätt, till matematik.

Allt fler överlever cancer men hur går det på jobbet

Ungefär hälften av de som insjuknar i cancer gör det i arbetsför ålder och allt fler överlever. Nu skall stödjande insatser för det fortsatta arbetslivet utformas och utvärderas.

Anna Efverman

Anna Efverman

- Om vi bättre förstår cancerrelaterade konsekvenser för vardags- och arbetslivet kan vi lättare påverka konsekvenserna i positiv riktning.

- Jag vill också passa på att tacka alla som skänkt gåvor till forskningen och som gör detta möjligt, säger Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.


Varför knyts så stora förväntningar till just lärarutbildningen

Lärarutbildningarna är förknippade med såväl stora farhågor som förhoppningar och i försöken rätta till olika missförhållanden och brister i skolans värld spelar de en nyckelroll.

Men det finns lite forskning om de komplexa system som sammantaget styr skola och utbildning,

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson

- I stället görs antaganden om hur lärarutbildning fungerar och om vad som skulle kunna vara vettigt att göra med detta system.

- Vi vill förstå varför så många av samhällets förväntningar knyts till just lärarutbildningen och vilka som styr innehållet och tankarna på hur en bra lärare ska vara, säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.AI kan spara revisorn mängder av arbete

Ett område som lämpar sig särskilt väl för maskininlärning är revision, till exempel övervakning av misstänkt penningtvätt i banker.

Forskare inom företagsekonomi vid Högskolan i Gävle skall nu utveckla metoder där revisorer i stora företag, istället för att manuellt söka efter felaktigheter, ska kunna ”googla” flera hundra tusen poster vilket skulle frigöra tid åt att rätta och förebygga felen istället.

Text: Douglas Öhrbom

Kontakt

Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 00
E-post: anna.efverman@hig.se

Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-258 46 19
E-post: daniel.pettersson@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-12-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)