Gå till eugreenalliance
Sök

Arbetet i gång med framtidens hållbara energilösningar

2023-12-01 

Högskolan i Gävle har varit värd för kompetens­centrumet RESILIENT:s årliga workshop. Aktuella projekt inom resiliens och energiomställning presenterades.

Några av föreläsarna vid workshopen om framtidens energilösningar.

Några av föreläsarna vid workshopen om framtidens energilösningar: fr v. Jennie Johansson, Gävle hamn, Anders Lundell, Region Gävleborg, Stephan Barthel, Högskolan i Gävle, Mikael Sandanger och Johan Hollsten, Gävle energi, Martin Egholt, Ovako.Foto: Simon Forsmark.

Kompetenscentrumet RESILIENT är ett samarbete som finansieras av Energi­myndig­heten, men där deltagande lärosäten och företag också är med i finansieringen. Det är ett stort arbete som ska pågå under fem år och totalt omfattar budgeten hela 189 miljoner kronor.

Syftet med detta kompetenscentrum är att utveckla kunskap inom hållbara energi­lösningar. Det är en ödesfråga för Sverige och världen för att kunna bygga en hållbar framtid. Fyra lärosäten, universiteten i Mälardalen, Uppsala, Umeå samt Högskolan i Gävle, samarbetar med näringsliv och offentlig sektor för både teknik- och beteende­utveckling inom den ”gröna omställningen”.

Passar väl ihop med Högskolans verksamhetsidé

Workshopen i Gävle inleddes av avdelningschef Ulf Larsson, Avdelningen för bygg­nadsteknik, energisystem och miljövetenskap. Ulf anknöt till Högskolans verksamhet­sidé: Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld, och konstaterade att RESILIENT är ett utmärkt exempel på hur vi i samverkan med det omgivande samhället skapar bättre förutsättningar för en hållbar värld.

Professor Stephan Barthel, som forskar inom miljövetenskap och är vetenskaplig ledare för Högskolans strategiska forskningsområde Hållbar stadsutveckling, var inbjuden för att hålla ett anförande om hur man ska tänka när det gäller resiliensfrågor och var forskningen inom området befinner sig. Han tog sin utgångspunkt i naturen, men menade också att idag handlar det inte bara om hållbara ekosystem utan en stor utmaning är också de sociala systemen i världen. Han menade att när det gäller utfasningen av CO2 i världen behöver man hitta stegvisa lösningar på vägen mot helt hållbara lösningar. När det gäller energisystem så talade han om att utmaningen ligger i att ta fram socio-tekniskt hållbara energisystem.

Just nu pågår ett dussin forskningsprojekt inom kompetenscentrumet RESILIENT och 36 företag eller andra organisationer deltar tillsammans med ett stort antal disputerade forskare och doktorander.

En stor del av dagen ägnades åt att redovisa var de olika projekten befinner sig. Det fanns också en utställning med ”posters”.

Fyra exempel från Gävleborg

Ett block under dagen handlade om vad som pågår i Gävleborgs län. Det gavs fyra exempel. Gävle energi berättade om sitt arbete med hållbara lösningar och behovet av flexibilitet i energisystemet. Deras utmaning är att behovet av elektricitet kommer att fördubblas fram till 2045, ökningen sker framför allt inom industrin och transport­sektorn. Region Gävleborg deltog också och berättade bland annat om partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley där industrin, transportsektorn, akademin och offentlig sektor i mellansverige har gått samman för att arbeta med vätgas som en del i omställningen och minskade koldioxidutsläpp.

Ovako i Hofors hakade på och berättade om sitt arbete för att bli koldioxidneutrala. I september i år invigdes deras vätgasanläggning och Ovako blev först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Ett stort steg har tagits för en koldioxid­neutral stålproduktion genom att ersätta gasol med fossilfri vätgas.

Det fjärde exemplet från länet kom från Gävle hamn som arbetar med att energioptimera hamnen och verksamheten runtomkring i ett tioårigt program som sträcker sig fram till 2030. Ambitionen är att nå de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell och länsnivå, i linje med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet.

Det var många frågor som ställdes efter varje anförande och livliga diskussioner i pauser och under lunchen. Det ska onekligen bli intressant att följa detta centrum för kunskapsutveckling inom hållbara energisystem.

Läs mer om kompetenscentret RESILIENT

Text: Tommy Löfgren

Fotnot:
Resiliens kan beskrivas som förmågan hos ett system att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta:
Mathias Cehlin, docent i energisystem Högskolan i Gävle
Mejladress: mcn@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)