Gå till eugreenalliance
Sök

AI-genererat datorspel presenterar doktorsavhandling

2023-12-04 

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) skapade Niklas Humble, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Gävle, ett datorspel som lyfte fram resultaten av hans doktorsavhandling. Allt från musik till grafik och textinnehåll i spelet är skapat med hjälp av nya tekniska lösningar.

Niklas Humble med en bärbar dator framför sig.

Niklas Humble. Foto: Simon Forsmark

Niklas disputerade i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet med sin forskningsavhandling ”Programming in grade 7–9: Action possibilities and constraints from the perspective of mathematics and technology teachers” som fokuserar på hur programmering kan användas i fler områden än datavetenskap. I årskurs 7–9 har lärare i matematik och teknik varit särskild berörda av integreringen av programmering, men saknar ofta kompetens för att undervisa om det.

Att göra något roligt och annorlunda med sin doktorsavhandling var något som Niklas Humble redan från början ville göra. Tanken väcktes under 2022 och i början av 2023, i takt med att tjänster som bland annat chattroboten ChatGPT blev alltmer aktuella, öppnades nya dörrar att kombinera hans teoretiska kunskaper med artificiell intelligens. Allt för att skapa ett nytänkande sätt att presentera sina forskningsresultat.

– Det är få personer utanför den akademiska världen som läser avhandlingar och jag tänkte därför att ett datorspel skulle hjälpa mig att nå ut till en bredare målgrupp. Framför allt personer som vuxit upp under den så kallade IT-boomen tror jag hellre tar till sig av forskningsresultat på ett mer innovativt sätt. Idén utvecklades sedan vidare när AI blev aktuell världen över och jag såg det därför som ett ytterligare komplement, säger Niklas Humble.

 

Datorspelets huvudmeny

Huvudmenyn som AI skapat för Niklas datorspel.

Ett interaktivt lärande

Spelet som heter ”Computer Programming in Schools” fungerar som en interaktiv och dialogdriven doktorsavhandling. Spelets olika ”banor” är kapitlen i avhandlingen och i varje kapitel får man lära sig mer om innehållet och har möjlighet till enklare interaktion med spelets karaktärer.

Skapandeprocessen beskriver Niklas som väldigt intensiv, men samtidigt utmanande och rolig. Till att börja med behövde han bestämma sig för vilka programvaror han skulle använda sig av och vilka delar AI:n skulle skapa. Sedan utvecklades en struktur för spelet och därefter började han koda.

– Tidigare hade det inte varit möjligt att göra något liknande eftersom det inte funnits tillräckligt många AI-verktyg som varit bra nog. Det har framför allt funnits språkbarriärer som gjort att resultaten inte alltid varit det som önskats om du inte ställt frågorna på rätt sätt, vilket gjort att AI:n uppfattats som ganska begränsad. I mitt arbete har dock stora delar kunnat skapas av AI, såsom bilder, musik och textinnehåll och det är stora framsteg jämfört vad som hade varit möjligt för några år sedan.

 

En karaktär i spelet interagerar med dig som spelare

En av spelets karaktärer när den interagerar med dig som spelare.

Framtiden innebär både oro och möjligheter

Många undrar hur mycket av den mänskliga kompetensen som kommer ersättas framöver och i den akademiska världen frågar sig många om lärare så småningom kommer vara ett minne blott i undervisningen.

– Det är vi människor som sitter på kunskapen och eftersom AI fortfarande innehåller en hel del brister kommer vi alltid behöva faktagranska det den skriver eller skapar. På så vis är AI:n ingen ersättare för exempelvis lärare, utan snarare ett komplement till den mänskliga kompetensen.

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)