Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle skapar centrum för logistik och innovativ produktion

Ett nytt forskningscentrum är på väg att etableras vid Högskolan i Gävle. Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP, ska erbjuda excellent kompetens inom området för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen.
För företag och organisationer är det allt viktigare att genom logistik och innovativa produktionslösningar förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva. Bakom behoven finns många skäl: globalisering och specialisering, innovation och förnyelse.

Naturlig mötesplats


CLIP ska vara en naturlig mötesplats för dessa frågor. Centret ska också möjliggöra en större rekryteringsbas och utveckla människor och företag i regionen.
Centrets kompetensområden är Supply Chain Management, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, Lean Production, distribution och transportlogistik samt logistik och energi/miljö.

Erbjudanden


Som centrumbildning kommer CLIP att erbjuda
·         Näringsrelevant forskning och utveckling
·         Utbildning inom logistik och innovativ produktion
·         Kompetensstöd
·         Studentarbeten
·         Nätverk med företag, forskare och lärare
·         Kunskapsspridning

Syftet är logistisk excellens


Initiativtagare är Lars Bengtsson, professor vid industriell ekonomi inom institutionen för teknik och byggd miljö.
- Vårt långsiktiga mål är att skapa ett internationellt starkt FoU-centrum inom logistik och innovativ produktion. Syftet är att bidra till att företag och organisationer i Gävleborgsregionen uppnår logistisk excellens som gör att de kan utnyttja sina resurser bättre och stärka sig i den internationella konkurrensen, säger Lars Bengtsson.

Aktuella företag och organisationer


Företag som är aktuella för att ingå i forsknings- och samverkansprojekt är till exempel Ericsson, Sandvik och Syntronic, men även en rad mindre företag samt kommunala och länsvisa organisationer eller bolag som Landstinget i Gävleborg, Triple Steelix och Gävle Hamn.

Invigning


Den 28 maj invigs CLIP av rektor Maj-Britt Johansson. I samband med invigningen bjuds också på ett seminarium med föreläsningar som vänder sig till näringsliv och organisationer i regionen.
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)