Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolans festival ska sätta design på Gävlekartan

Den 25—30 maj arrangerar Högskolan i Gävle en designfestival i Gävle. Det är de fyra utbildningarna som ingår i området Design och estetik — Creative Computer Graphics, Design och träteknik, Serie- och bildberättarprogrammet samt Trädgårdsmästarprogrammet — som står bakom arrangemanget.
- Vi vill visa upp de kreativa krafter som finns inom dessa utbildningar och inom området design. Samtidigt vill vi göra en insats för regionen och visa upp spännande aktiviteter kopplade till design och formgivning som vår region kanske inte i första hand förknippas med. Vi gör detta genom en festival där Högskolan med sina utbildningar, regionens näringsliv, kulturlivet och allmänheten deltar på olika sätt, säger Torsten Jonsson, lärare i datavetenskap och vid programmet Creative Computer Graphics och projektledare för Designfestivalen.

Studenter ställer ut


Tyngdpunkten i festivalen är torsdag till och med lördag den 28—30 maj, då bland annat studenterna på de fyra programmen presenterar temautställningen "Vad ska' vi med sta'n till?" på Silvanum.
Studenternas projekttema är samtidigt festivalens tema och handlar om den offentliga miljön. Hur ser den framtida offentliga miljön ut? Vem har rätt att göra vad? För vem är den till - de kommersiella intressena, det fria uttrycket etc.?

Mottot är "serendipity"


Som underliggande motto för festivalen finns begreppet "serendipity" — förmågan att finna det oväntade.
- "Serendipity" innebär att den som utrustat sig med nyfikenhet och vidsynthet och förbereder sig genom kunskap ofta gör viktiga fynd och upptäckter på platser eller i sammanhang där man kanske inte i förstone skulle tänka på att leta. Det är en vilja att lära och ta intryck av andra. Det är det vi hoppas att festivalen ska kunna ge genom att sammanföra olika aktörer med en gemensam koppling till design och formgivning, säger Torsten Jonsson.

Svenska och utländska föreläsare


Aktiviteter äger rum under hela veckan, bland annat med föreläsningar av både svenska och utländska experter. Till exempel föreläser den brittiske filmklipparen Martin Hunter, verksam i Hollywood under 30 år och som bland annat klippt filmer som "Full Metal Jacket" av Stanley Kubrick.  Per Berg, professor i uthållig samhällsbyggnad i stad och land vid Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om hållbar utveckling.
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)