Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Fler studenter söker till utbildningarna i höst

Fler söker till utbildningarna som startar i höst vid Högskolan i Gävle. Ökningen av antalet förstahandssökande är 26 procent jämfört med förra höstterminen. Totalt har cirka 3 150 personer sökt till Högskolans utbildningar i första hand.
- Ökningen förklaras av att intresset för flera utbildningar med få sökande de senaste åren har ökat, samtidigt som antalet sökande till alltid efterfrågade utbildningar — sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och socionomer — är oförändrat högt, kommenterar Gert Dahlkvist, studieadministrativ chef.

Drygt 300 personer har sökt till utbildningen av sjuksköterskor respektive specialistsjuksköterskor. Nästan 550 personer vill studera till socionom. Det visar på ett fortsatt stort intresse för vårdutbildningarna.

För utbildningar inom teknik, bland annat de olika ingenjörsprogrammen, är ökningen däremot mycket stor, nära 48 procent. Här finns även geomatikprogrammet och det nya lantmätarprogrammet.
 
- Behovet av ingenjörer, högskoletekniker med flera kommer att vara mycket stort på arbetsmarknaden under en lång tid framöver. Det budskapet har vi lyckats nå ut med, säger kommunikationschef Johan Ahlgren.

Läget på arbetsmarknaden förklarar sannolikt den kraftiga ökningen av antalet sökande till de behörighetsgivande utbildningarna. Särskilt basåret med inriktningen ingenjör har närapå en dubblering av antalet sökande — från 40 till 75.

Att utbilda sig till fastighetsmäklare är fortsatt intressant för många, trots att arbetstillfällena för denna yrkesgrupp markant har minskat i den rådande lågkonjunkturen. Likaså är intresset för Högskolans ekonomutbildningar stort.

Personal- och arbetslivsprogrammet, som när det var nytt för ett år sedan mötte ett så stort gensvar att antalet utbildningsplatser utökades, bibehåller intresset. 92 personer har sökt i första hand till 45 utbildningsplatser. En annan populär utbildning är programmet för hälsopedagoger som på nytt ökar antalet sökande, efter att ha minskat under de senaste åren.

 
För mer information, kontakta:
Gert Dahlkvist, studieadministrativ chef, 026-64 84 20
eller 070-699 84 20

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)