Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ny organisation utgår från tre akademier baserade på utbildning

Styrelsen vid Högskolan i Gävle har i dag fattat ett inriktningsbeslut om Högskolans nya organisation. Tre akademier ersätter sex institutioner. Dessutom inrättas en gemensam utbildnings- och forskningsnämnd i stället för två ämnessorterade nämnder.
- Syftet med tre akademier är att samla ämnesområden som har en naturlig koppling till varandra. Organisationen utgår från våra forskningsprofiler byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv samt lärarutbildningen. Med denna organisation kan vi arbeta mer effektivt och bättre tillgodose studenternas behov, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson. 

Skälen för en utbildnings- och forskningsnämnd är desamma; samordningen gör att förslag och beslut från nämnden lättare kan ta hänsyn till både utbildning och forskning. För lärarutbildningen finns dock som tidigare tillsvidare en särskild nämnd.

Högskolans nya organisation bestäms slutgiltigt vid högskolestyrelsens sammanträde i oktober. Beslutet kommer då även att omfatta de administrativa stödfunktionerna.
Högskolans nya organisation ska träda i kraft från och med den 1 januari 2010.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)