Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Programutbud 2010/2011 -


Co-op introduceras som ny utbildningsform och antalet inriktningar minskar för lärarutbildningen

Styrelsen för Högskolan i Gävle har i dag antagit programutbudet för läsåret 2010/2011. De större förändringarna är att en ny utbildningsform — Co-op — introduceras och antalet inriktningar för lärarutbildningen minskar.
Högskoleverket har nyligen godkänt en ansökan om masterexamensrätt i energisystem. Därmed startar ett nytt program, Energisystem, som ersätter programmet för energisystemingenjörer. För det nya programmet används Co-op-modellen, vilket innebär en treårig utbildning där studenten i perioder under studietiden arbetar på ett företag med villkor som för en anställd. Även utbildningen i internetteknologi ges som Co-op-utbildning. 

Inom lärarutbildningen reduceras antalet inriktningar inom naturvetenskap. De enskilda ämnena finns kvar, men studenten som läser till gymnasielärare väljer själv hur han/hon kombinerar matematik med fysik, biologi eller naturkunskap. Samma förändring gäller inriktningen matematik-naturorientering för de som läser till lärare i grundskolans senare år. 

- Det här följer den nationella trenden och de behörighetskrav som gäller. Vi förbereder oss också för de förändringar som regeringen kommer att förslå i en proposition mot slutet av året genom att under hösten lämna in en ansökan om masterexamensrätt för lärarutbildningar på avancerad nivå, kommenterar utbildningschef Svante Brunåker.

Nytt program är även Study Programme in Computer Science, en internationell variant av det datavetenskapliga programmet.

För programmen inom områdena vård och socialt arbete respektive ekonomi blir det inga förändringar. I stället har ett arbete startat att ansöka om examensrätt inför hösten 2011. Dels för program för biomedicinska analytiker, dels för civilekonom och en masterexamensrätt i företagsekonomi. 

Dramapedagogprogrammet kvarstår som program även läsåret 2010/2011. Program inom humaniora, vård och samhällsvetenskap med få sökande 2008 och 2009 kommer också att erbjudas som rekommenderade studiegångar.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)