Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Psykologiprofessor från HiG deltar i forskning om turism

Igor Knez, professor i psykologi, deltar i ett europeiskt forskningsprojekt om hur en framtida klimatförändring kan påverka turismen i Göteborg. Forskningsprojektet vid Göteborgs universitet stöds av Formas och syftar till att studera medvetenheten om klimatförändringen och dess betydelse för stadsturismen i några europeiska städer.
Turistnäringen påverkas i stor utsträckning av väder och klimat. Ett varmare klimat förlänger turistsäsongen i norra Europa, samtidigt som kontinentens södra delar drabbas av värmestress och vattenbrist. En framtida klimatförändring får stor betydelse för ekonomi och social utveckling i Europas städer.

Turistströmmen vänder
Blir det varmare kan turistströmmen vända mot norr, så att sydeuropéer kommer till exempelvis Sverige. I så fall får turistnäringen en ökad strategisk och ekonomisk betydelse.

Värmeöar i städer
Städer buffrar värme, vilket gör dem särskilt känsliga för klimatförändringar. Städernas så kallade "värmeöar" kan förstärkas av den globala uppvärmningen. I bebyggda områden är temperaturen mellan en halv och en grad högre än i det omgivande, öppna landskapet. Det är solens energi och värmestrålning från bilar och uppvärmda byggnader som lagras i stadens byggnadsmaterial.

Ny databas
Forskningsprojektet som är tvärvetenskapligt har som mål att upprätta en databas för analyser av relationen mellan stadsturism och klimatförändring i Sverige, Portugal och Turkiet. Det är också forskargrupper från dessa tre länder som ingår i projektet.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)