Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


ESF stödjer kompetensutveckling


för Högskolans bibliotekspersonal

Tillsammans med ytterligare fyra universitet och högskolor i Mellansverige får biblioteket vid Högskolan i Gävle — genom ESF, Europeiska Socialfonden — EU-medel för kompetensutveckling.
ESF stödjer kompetensutveckling av medarbetare vid biblioteken och inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) vid Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola samt Högskolan Dalarna med 1,6 miljoner kronor.

Det är strukturomvandlingen inom bibliotekens och IKT-personalens verksamhetsområden som ligger bakom. Den snabba teknikutvecklingen har medfört stora omställningar i de tjänster som biblioteken erbjuder och de egna resurserna räcker inte till för de utbildningsinsatser som behövs.
 
Stora delar av utbildningen skräddarsys med hjälp av kompetens inom lärosätena. En tanke med projektet är att etablera nätverk och att skapa erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper. En förhoppning är också att projektet lyckas bidra till att samverkan skapas även inom andra verksamhetsområden.

Kompetensutvecklingen berör områden som bibliometri, projektmetodik, upphovsrättsfrågor och andra biblioteksjuridiska frågor, läshandikapp och tillgänglighetsfrågor, interkultur, digitala medier, webb 2.0, programmering, engelska, bemötandefrågor och jämställdhet. Även processen att kartlägga behov av kompetensutveckling har finansierats av Europeiska Socialfonden i form av förprojektering hösten 2008.

Projektet pågår 18 månader med start sommaren 2009. Karlstads universitet är projektägare.

Publicerad av: Ove Wall Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)