Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskargrupp vid Högskolan i Gävle medverkar vid EU:s utbildningsministermöte

Forskargruppen induction vid HiG medverkar på det informella utbildningsministermötet som en av sex särskilt inbjudna utställare. Mötet äger rum i Göteborg 23-24 september.

- Vi fick inbjudan för att den forskning vi bedriver kring nyblivna lärare och lärares professionella utveckling är högaktuell idag, säger Åsa Morberg, veteran i gruppen. Vårt forskningsfokus ligger också väl i linje med konferensens tema som är frågor kring hur Europa kan få de mest professionella lärarna, hur fortbildning kan/ska se ut och vad skolledarnas roll är.
 
- Under 10 års tid har vi i forskargruppen bedrivit forskning och utvecklingsarbeten inriktade mot professionell utveckling under den första tiden i ett yrke. Vi har till övervägande del fokuserat på nyblivna lärare och deras mentorer, men vi har även gjort studier som involverar andra yrkesgrupper, säger Göran Fransson, som är den som kommer att representera gruppen vid ministermötet i Göteborg.
 

Om det informella mötet för EUs utbildningsministrar

Det informella mötet för EUs utbildningsministrar den 23-24 september i Göteborg är ett i raden av de officiella möten som arrangeras under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. Sverige står som värd för sammanlagt 11 informella ministermöten och tre av dem äger rum i Göteborg i skiftet september-oktober. De informella mötena är ett tillfälle för ministrarna att mer fritt än vid de formella rådsmötena och utan en i förväg bestämd agenda diskutera frågor av gemensamt intresse. Temat för diskussionerna vid utbildningsministrarnas möte kommer att vara hur Europa ska få de mest professionella lärarna, hur fortbildning kan/ska se ut och vad skolledarnas roll är.
 
Läs mer: www.se2009.eu/

Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle

Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle fokuserar på yrkesprofessionalisering, professionella utveckling under den första tiden i yrket, på stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis. På senare år har forskningsintresset vidgats från att fokusera på nyblivna lärare till att även omfatta andra yrkesgrupper, t.ex. ingenjörer, arkitekter, officerare, AT-läkare, skolledare, medarbetare inom social omsorg och lärare i högre utbildning. De flesta av forskargruppen inductions medlemmar har sin hemvist vid institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 

Läs mer: www.hig.se/research/induction
 

Andra medverkande utställare

Andra utställare vid det informella mötet för EUs utbildningsministrar den 23-24 september i Göteborg är t.ex. Göteborgsregionens kommunalförbund som visar sitt arbete med lärare kring entreprenöriellt lärandet, Skolverket, Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) samt en kommunal förskola i Västerås som bedrivit fortbildning i studiecirkelform.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)